Sökning: "Anna Lindh mordet"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Anna Lindh mordet.

 1. 1. Hyllning som politisk kriskommunikation? : En studie av Göran Persson tal i samband med mordet på utrikesminister Anna Lindh 2003

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Linda Egersten; [2009]
  Nyckelord :Communication of crisis; genre; politics; Göran Persson; Anna Lindh; crisis; genus demonstrativum; democracy; rhetoric; Kriskommunikation; genre; politik; Göran Persson; Anna Lindh; kris; genus demonstrativum; demokrati; retorik;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet var att ta reda på genren genus demonstrativums betydelse i politisk kriskommunikation och frågeställningarna var:  • Hur använder Göran Persson genren genus demonstrativum för att bearbeta den politiska kris som ett ministermord innebär? • Vad vill Göran Persson uppnå med sina tal och med vilka retoriska medel försöker han skapa mening kring mordet? • Vilka attityder försöker Göran Persson få åhörarna att inta och hur gör han det?  Materialet bestod av fyra tal och den övergripande metoden var strukturell och stödmetoderna stil-, ideologkritisk-, och retorisk analys. Jag lutade mig bland annat mot teorier av Elmelund Kjeldsen och Johannesson. LÄS MER

 2. 2. Risker och hot i det nya samhället : En diskursanalys av repporteringen från morden på Olof Palme och Anna Lindh i kvällspressen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Humanistiska institutionen; Örebro universitet/Humanistiska institutionen

  Författare :Maud Lindén; Klara Bensgård; [2007]
  Nyckelord :Risksamhället; hot; diskursanalys; Olof Palme; Anna Lindh; Expressen; Aftonbladet; kvällstidning; mord; politiker;

  Sammanfattning : I uppsatsen kommer det fram att människor är mer medvetna om risker och hot än vad de var för 20 år sedan. Detta framkommer genom att artiklarna som analyserats angående mordet på Olof Palme var mer inriktade på hur chockerande det var för Svenska folket och hur oväntat ett dåd av detta slag var. LÄS MER

 3. 3. Gärningsmannaprofilering : Ett hjälpmedel under den pågående brottsutredningen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Robert Kassberg; Jens Öhmark; [2006]
  Nyckelord :Polisens organisation och utrustning - Strategi taktik operation;

  Sammanfattning : Det mediala intresset för gärningsmannaprofiler har ökat enormt efter bland annat mordet på Anna Lindh, dubbelmordet i Linköping och inte minst under jakten på Hagamannen i Umeå. Rikskriminalens gärningsmannaprofilgrupp bildades i början av 1990-talet. LÄS MER

 4. 4. Brottsbekämpning och DNA-tekniken

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mattias Bengtsson; [2006]
  Nyckelord :Criminal law;

  Sammanfattning : Är DNA teknologin den ultimata lösningen för brott, är det ett hot mot våra mänskliga rättigheter eller kan de båda mötas halvvägs? Över det senaste årtiondet har DNA varit ett hjälpmedel för att sätta fast tusentals brottslingar. Ämnet DNA har också skapat diskussioner om vart vågskålen skall falla. LÄS MER

 5. 5. Psykiskt sjukas utsatthet i medierna : En granskning av Svenska Dagbladets och Expressens rapportering om psykiskt sjuka

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för svenska, retorik och journalistik; Södertörns högskola/Institutionen för svenska, retorik och journalistik

  Författare :Roza Al; Ceren Xezal Dogan; [2006]
  Nyckelord :psykiskt sjuka; brott; medier;

  Sammanfattning : Denna studie gick ut på att se om publiceringen av artiklarna som handlar om psykiskt sjuka och rättspsykiatri, ökade i omfång i Expressen och Svenska Dagbladet efter mordet på utrikesministern Anna Lindh den 10 september 2003. Vi ville även analysera några utvalda texter som tar upp psykiskt sjuka i samband med brott. LÄS MER