Sökning: "Anna Lindman"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Anna Lindman.

 1. 1. Drömmen om Asien : en studie om hur svenskar prövar sina vingar på andra sidan jorden för en framtida karriär

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Petra Lindman; Anna Reibring; [2014]
  Nyckelord :Expatriering; SIE; Self-initated Expatriates; Hongkong; Asien;

  Sammanfattning : Denna uppsats presenterar ett relativt nytt identifierat fenomen – Self-Initiated Expatriate (SIE) – en subgrupp inom expatriering, ur ett svenskt perspektiv. Författarna har undersökt vilka möjligheter och utmaningar nyutexaminerade svenska SIEs möter när de söker anställning i en region de tidigare bedrivit utbytesstudier i, med fokus på Asien. LÄS MER

 2. 2. Social Media Marketing : Social media impact on brand awareness in the case of Husqvarna Sverige's customers

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Nermin Kljucanin; Said Shahbazi; Pouyan Pourjanekikhani; [2012]
  Nyckelord :Social media marketing; Husqvarna AB;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to understand how brand awareness among customers is created and maintained through the use of social media as a marketing tool.The web does not only provide people to socialize and share and receive information among friends and family online, it is also a powerful marketing tool and marketing place where the customer can interact with other customers and firms. LÄS MER

 3. 3. Being an Adolescent Mother in Lima, Peru - An Intersectional Analysis of Adolescent Mothers' Narratives

  Master-uppsats, Lunds universitet/Master of Science in Social Studies of Gender

  Författare :Anna Lindman; [2010]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. KPI´s- Measuring and evaluating in order to increase efficiency

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV

  Författare :Carl-Johan Winblad; Anna Rensfelt; Louise Lindman; [2008]
  Nyckelord :Logistic Efficiency; KPI; SMART; Record Sheet; Turnover Speed and Service Level.;

  Sammanfattning : Background: AA Logistics Sweden is having logistic efficiency problems, and at this point they do not have performance measurement in terms of KPI´s. Due to constant development and demand on their products, there have not been enough resources available to perform these measurements. LÄS MER

 5. 5. Språkbedömning av 3- och 4-åringar via telemedicin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Emelie Wellenius; Emma Wikström; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vid bedömning av språkförmågan hos yngre barn finns idag ett antal olika test att välja mellan för den kliniskt verksamma logopeden. Det råder dock brist på normerade test för att mäta språkförståelsen hos de allra yngsta barnen. LÄS MER