Sökning: "Anna Lindskog"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Anna Lindskog.

 1. 1. Ryms manualen i familjeterapin? Legitimerade familjeterapeuters upplevelser och erfarenheter av manualbaserat arbete i Intensiv hemmabaserad familjebehandling (IHF)

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Jendeby; Anna Lindskog; [2020-03-04]
  Nyckelord :IHF; manual; evidensbaserad praktik; familjeterapi; familjeterapeutens upplevelse;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har som syfte att undersöka legitimerade familjeterapeuters upplevelser och erfarenheter av att arbeta med IHF som är en manualbaserad metod. Frågeställningarna berör huruvida de som arbetar eller har arbetat med IHF som legitimerade familjeterapeuter uppfattar att metoden bygger på familjeterapeutiska teorier, deras erfarenheter kring rådande attityder gällande manual- och evidensbaserat arbete, samt hur de upplever det manualbaserade arbetet med IHF som begränsande alternativt berikande. LÄS MER

 2. 2. The Invisibility of Economic Violence in Swedish Legal and Gender Equality Policy Discourse

  Master-uppsats, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Lindskog; [2020]
  Nyckelord :men s violence against women; intimate partner violence; gender equality; legal discourse; economic violence;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Effekten av vegankost på HbA1c och BMI hos personer med typ 2-diabetes mellitus – En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Cecilia Lindskog; Klara Svensson; Malin Thrysén; [2018-06-04]
  Nyckelord :Typ 2 diabetes mellitus; vegankost; konventionell diabeteskost; HbA1c; BMI; Type 2 diabetes mellitus; vegan diet; conventional diabetic diet;

  Sammanfattning : Title: The effect of a vegan diet on HbA1c and BMI in persons with type 2-diabetes mellitus - A systematic reviewAuthor: Cecilia Lindskog, Klara Svensson & Malin ThrysénSupervisor: Frode SlindeExaminer: Anna WinkvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: May 22, 2018Background: When a person has type 2-diabetes mellitus (T2DM), the body has insufficient production or impaired insulin sensitivity, resulting in increased glucose loading in the blood which can be measured by HbA1c. Today, those who have T2DM are treated with medication and dietary changes. LÄS MER

 4. 4. "Gillar jämn kroppskontakt, att ligga och bli omsluten" - Sensorisk känslighet och sexualitet bland personer med högfungerande autism/aspergers syndrom

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Anna Lindskog; [2018]
  Nyckelord :autism; aspergers syndrom; högfungerande autism; sensorisk känslighet; sexualitet; sensorisk skript; sensorisk aspekt;

  Sammanfattning : Personer med högfungerande autism/aspergers upplever de sensoriska intryckenpå ett annorlunda sätt än flertalet andra och många beskriver att de lider avsensorisk överbelastning. Tidigare sexualitetsforskning är begränsad inomautismområdet, likaså är forskning om sensorisk känslighet. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av arbete och hälsa bland kvinnliga poliser i Västerbotten

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Annika Lindskog; Anna Paegle; [2016]
  Nyckelord :Kvinnliga poliser; upplevelser; fokusgrupper; tematisk analys och hälsa;

  Sammanfattning : Polisyrket i Sverige kan innefatta olika inriktningar och arbetsuppgifter, men en stor del avverksamheten består av ingripandeverksamhet eller brottsutredning. Sjuktalen hos kvinnligapoliser i Sverige har ökat de senaste åren, något som medför svårigheter för såväl individensom drabbas, arbetsgivaren och samhället. LÄS MER