Sökning: "Anna Lindström"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden Anna Lindström.

 1. 1. COMPARISON OF MULTI-CRITERIA OPTIMIZATION IN TWO DIFFERENT TREATMENT PLANNING SYSTEMS

  Master-uppsats,

  Författare :Anna Lindström; [2021-05-10]
  Nyckelord :Medical physics; Multi-criteria optimization; Pareto front; volumetric modulated arc therapy; head and neck cancer; prostate cancer;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose with this study was to compare multi-criteria optimization (MCO) for volumetric modulated arc therapy (VMAT) treatment plans in two different treatment planning systems. Theory: When performing treatment planning prior to radiation therapy it is important to prioritize between absorbed dose to target and absorbed dose to organs at risk (OAR). LÄS MER

 2. 2. Symboliskt ställningstagande eller praktisk förändring? En studie om barnutredares resonemang kring det första året med barnkonventionen som svensk lag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Stina Lindström; Anna Hellsten; [2021]
  Nyckelord :Convention on the Rights of the Child; incorporation; social work; Sweden; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine the thoughts and experiences of children’s investigators of the social services regarding the recent incorporation of the UN Convention on the Rights of the Child (UNCRC) into Swedish domestic law. By doing so we wished to gain a greater understanding of the practical implications of this new law. LÄS MER

 3. 3. ”För att vi ungdomar bestämmer hur framtiden ser ut” : - elevers kulturella kapital och bildpedagogiska konsekvenser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ann Lindström; Anna Wennström; [2021]
  Nyckelord :bildanalys; bildundervisning; digital bildundervisning; fotoelicitering; fältteori; kulturellt kapital; ungdomskultur; visuell kultur;

  Sammanfattning : The present study investigates how students encounter and interpret images based on their individual perspectives and previous experiences. The research questions are how students’ cultural capital can be understood based on their visual encounters and preferences, and what ways they use their cultural capital to interpret a surrealistic photo. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars upplevelse av att vänta på en neuropsykiatrisk utredning för sitt barn

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Duberg; Johanna Arp Lindström; [2020-06-25]
  Nyckelord :Föräldrar; familj; neuropsykiatriska diagnoser; utredning; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet barn som diagnostiseras med neuropsykiatriska diagnoser ökar i Sverige och väntetiden till att genomgå en neuropsykiatrisk utredning är i Västra Götalandsregionen ofta över ett år. Då tidigare forskning främst belyser hur situationen är för föräldrar där barnet redan har en neuropsykiatrisk diagnos finns det anledning att uppmärksamma föräldrars upplevelse av väntetiden innan en utredning. LÄS MER

 5. 5. Visuell litteracitet: en grundläggande läsförmåga i visuellt glokal, multi- och interkulturell bildundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ann Lindström; Anna Wennström; [2020]
  Nyckelord :visual literacy; visuell litteracitet; art education; bildundervisning; glokal; glocal; multiculturality; multikultur; interculturality; interkultur;

  Sammanfattning : This synopsis discusses how and why Swedish art education ought to focus on teaching visual literacy from a glocal perspective. The aim is to position Swedish art education in a glocal, multi- and intercultural context. Searches were conducted mainly on LibSearch, as well as Google Scholar. LÄS MER