Sökning: "Anna Losell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Losell.

  1. 1. Musikens inverkan postoperativt : ur ett patientperspektiv

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

    Författare :Ulf Glenerup; Anna Losell; [2011]
    Nyckelord :Postoperative; Music; Nursing; Literature; Postoperativ Musik Omvårdnad Litteraturstudie;

    Sammanfattning : Bakgrund: Höga ljudnivåer på postoperativa avdelningar har visat sig öka utsöndring av stresshormoner hos patienter. Med insikt om hur musik som omvårdnadsåtgärd påverkar patienten postoperativt, kan omvårdnadspersonalen försöka göra den postoperativa vården så angenäm som möjligt. LÄS MER