Sökning: "Anna Lundén"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Anna Lundén.

 1. 1. Upplevelser av ensamhet hos äldre : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anna Högberg; Tilda Lundén; [2015]
  Nyckelord :ensamhet; äldre; hälsa; välbefinnande; aktiviteter;

  Sammanfattning : Ensamhet, hälsa och välbefinnande är en subjektiv känsla. Unik för var och en och hör samman med livskvalité. För att uppleva livskvalité är det viktigt att vara i balans, känna sig betydelsefull och finnas i ett sammanhang. Dessa faktorer måste vara sammanflätade enligt KASAM (Känsla av sammanhang) för att hälsa ska uppnås. LÄS MER

 2. 2. Avsättningsmöjligheter för slaggrus från avfallsförbränning vid Åmotfors Energi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Anna Laggren; [2014]
  Nyckelord :slaggrus; avfallsförbränning; deponitäckning; återanvändning; anläggningskonstruktioner; förstärkningslager;

  Sammanfattning : The incineration of waste is steadily increasing in Sweden and so is the production of ashes. The bottom ash has for many years been used as construction material in landfills. Now many of the nation's landfills are closed and there is a great need to find another beneficial use for the ash. LÄS MER

 3. 3. Du slåss ju som en hel karl, tjejen! Tankar om kickboxning i skolan som en väg till att nå ökad jämställdhet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för genusstudier

  Författare :Anna Lundén; [2010]
  Nyckelord :Kickboxing; martial arts; violence; power; norm critical pedagogy; queer feminism; physical education; health; Simone de Beauvoir; Judith Butler; mental health; illness; Ling gymnastics; pre-school; heteronormativity.; Kickboxning; kampsport; våld; makt; normkritisk pedagogik; queerfeminism; heteronormativitet; skolämnet idrott och hälsa; Simone de Beauvoir; Judith Butler; psykisk hälsa ohälsa; Linggymnastik; förskola.;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to, based on interviews and document studies, critically discuss how the introduction of kickboxing in Physical Education (PE) could affect gender equality in society. Based on a queer feminist and norm critical perspective on the prevailing teaching of PE, which, despite official efforts to challenge and modernize PE, persists in reproducing gender norms by e. LÄS MER

 4. 4. Taktisk bemanningsplanering av läkare : modellutveckling och en pilotstudie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Optimeringslära

  Författare :Anna Lundén; [2010]
  Nyckelord :Tactical Workforce planning; Physicians; Goal Programming; Taktisk bemanningsplanering; läkare; måloptimering;

  Sammanfattning : Inom vården utförs ofta schemaläggning av personal manuellt, vilket kräver mycket tid och resurser. Att planera arbetet för en grupp läkare, med dess ofta mycket komplexa sammansättning vad gäller exempelvis arbetsuppgifter och kompetenser, är ingen lätt uppgift. LÄS MER

 5. 5. Biogas Production : Anaerobic Digestion of Grains Diluted in Process Water from a Wastewater Treatment Plant

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

  Författare :Anna Lundén; [2003]
  Nyckelord :Interdisciplinary studies; Anaerobic digestion; sewage sludge; biogas; Tekniska verken; TVÄRVETENSKAP;

  Sammanfattning : In light of constant research regarding the development of alternate fuels, anaerobic digestion of grains diluted in process water from a wastewater treatment plant has been investigaed by starting biogas reactors to produce methane. The possibility of using the sludge from the reactors as fertilizer was also explored. LÄS MER