Sökning: "Anna Lundgren"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Anna Lundgren.

 1. 1. Revisorer och informationskvalitet : Hur revisorer bedömer och utvecklar kvalitet i ekonomiska rapporter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felicia Leinonen; Anna Lundgren; [2019]
  Nyckelord :Accounting; auditing; information quality; rotation rules; Redovisning; revision; informationskvalitet; rotationsregler;

  Sammanfattning : Ur ett samhällsperspektiv är revision en viktig funktion där syftet är att kvalitetssäkra ekonomisk information samt skapa trygghet gentemot allmänheten. Digitaliseringens framväxt har skapat goda förutsättningar för att få fram relevant information där ett samspel mellan parterna är avgörande i säkerställandet. LÄS MER

 2. 2. "Jag tror inte de har en susning om hur bra vi löst det" : undervisningsorganisationen för integrerade elever mottagna i grundsärskolan med undervisning i grundskolan

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anna Burholm; [2019]
  Nyckelord :Co-teaching; curriculum for pupils with intellectual disabilities; inclusive classrooms; inclusive education; integrated pupils; intellectual disabilities; teaching organization; Grundsärskolans läroplan; medundervisning; inkluderande klassrum; inkluderande undervisning; intellektuell funktionsnedsättning; undervisningsorganisation;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur lärare och rektorer organiserar undervisningen för den integrerade grund-särskoleeleven samt vilka förutsättningar för inkludering som finns. Med hjälp av klassrumsobservationer och in-tervjuer söktes svar på följande frågeställningar: Hur organiseras undervisningen, vilka förutsättningar för inkludering finns, hur beskriver lärare och rektorer samarbetet mellan lärare, resurspersoner och speciallärare samt vilken kunskap om grundsärskolan finns på skolorna? Teoretisk förankring utgörs av Lundgrens ramfaktorteori (1972), relationell pedagogik enligt Aspelin (2013) samt de specialpedagogiska perspektiven, individperspektiv och relationellt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. "Ingen skulle ju sätta in 11 högerbackar i ett fotbollslag" : En kvalitativ studie om hur organisationer arbetar med team

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Anna Andersson; Sara Lundgren; [2018]
  Nyckelord :Team; teamroller; rekrytering; personlighetstest; person-group fit;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. En litteraturstudie om patienters upplevelser av att vara bärare av MRSA

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Rebecca Lundgren; Anna Östlund; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Rebrandingprocessen i ett småföretag : En fallstudie av ett svenskttextilföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Tintin Lundgren; Anna Mossberg; [2018]
  Nyckelord :Rebranding; Brand; Small Enterprises; Brand Communication; Rebranding; Varumärke; Småföretag; Varumärkeskommunikation;

  Sammanfattning : I takt med teknologisk utveckling och alltmer homogena produkter ökar konkurrensen mellan företag. Företag satsar på att bygga ett starkt varumärke eftersom detta kan bidra till differentiering samt konkurrenskraft. LÄS MER