Sökning: "Anna Lundquist"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Anna Lundquist.

 1. 1. Krishantering & styrning i modeföretag under kris - En kvalitativ fallstudie på ett svenskt modeföretag under pågående coronapandemi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Lundquist; Vjosa Morina; [2020-07-08]
  Nyckelord :Kris; krisprocess; ekonomistyrning; kontinuitetsplanering; organisationsstruktur; företagskultur; Crisis; crisis process; management control; organizational structure; organizational culture; continuity planning;

  Sammanfattning : The pandemic caused by the rapid spread of the coronavirus disease Covid-19 has devastatingeffects on public health and has led to worldwide lockdowns. Actions taken to stop the virusfrom spreading have resulted in a drastic decrease in sales for many companies. LÄS MER

 2. 2. Äldre kvinnors och mäns upplevelser av depression – En systematisk litteraturstudie med ett folkhälso- och genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Anna Lundquist; [2020-04-21]
  Nyckelord :depression; äldre; upplevelse; genus; folkhälsa; depression; aged; experience; gender; public health;

  Sammanfattning : Background: The lifespan of the elderly has increased, which entails a larger aged population than before. According to a Swedish study, the probability of falling ill with depression in your lifetime is about 30 percent for women and about 20 percent for men. LÄS MER

 3. 3. "Man har inte säkerhet i tankarna när man gör det, utan man gör det för att det ska göras". : Byggnadsarbetares upplevelser av säkerhet på arbetsplatsen kopplat till risken för olyckor och dödsolyckor

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Anna Lundquist; [2020]
  Nyckelord :construction worker; experience; risk; accidents; death; byggnadsarbetare; upplevelse; risk; olyckor; död;

  Sammanfattning : Title: “You don’t do it to be safe, you do it to get it done” – Construction workers’ experiences of safety in the workplace linked to the risk of accidents resulting in injury or death Author: Anna Lundquist Program: Occupational Health Sciences 60 credits. Master thesis in Occupational Health Sciences 15 credits. LÄS MER

 4. 4. En kritisk vän: En fallstudie av vilka roller som präglat svensk utrikespolitik under 2000-talet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Viktor Lundquist; [2018]
  Nyckelord :Role theory; Foreign Policy Analysis; Sweden’s foreign policy; European cooperation; EU; International critic; Anna Lindh; Laila Freivalds; Carl Bildt; Margot Wallström; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis examines which roles that have characterized Swedish foreign policy during the 21st century. The scientific method used is a discourse analysis in which 19 Statements of Foreign Policy, presented by four different Swedish Ministers for Foreign Affairs, have been analyzed. LÄS MER

 5. 5. Vidarebosättning : En demokratiprövande studie om uttagningen av kvotflyktingar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Anna Nordström; Lena Graungaard Lindahl; [2017]
  Nyckelord :Migrationsverket; UNHCR; offentligt etos; gatubyråkrat; vidarebosättning; dossierprövning; delegationsuttagning; flykting; flyktingkvot; kvotflykting; Lennart Lundquist; Michael Lipsky;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the dossier and delegation selections’ pros and cons and examine how the Swedish Migration Agency, in collaboration with UNHCR, work to ensure impartiality and efficiency. The study is based on two theories: the main one is Lennart Lundquist’s theory of democratic and economic values, which we combine with Michael Lipsky’s theory of “street-level bureaucrats” with the bottom-up perspective. LÄS MER