Sökning: "Anna Lundqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden Anna Lundqvist.

 1. 1. Överkompensera, anpassa eller förändra dig!

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Anna Lundqvist; [2020-08-05]
  Nyckelord :Manliga normer; mens; normalisering; self determination theory;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Hälsopromotion-idrottsvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Hillevi PrellExaminator: Peter KorpAntal sidor: 51Termin/år: VT 2020Nyckelord: Manliga normer, mens, normalisering, self determination theory.... LÄS MER

 2. 2. Snälla, rädda mitt barn! : En kvalitativ litteraturstudie som belyser föräldrars upplevelser av att leva med ett cancersjukt barn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Frida Larsson; Anna Lundqvist; [2020]
  Nyckelord :Barncancer; familjecentrerad omvårdnad; föräldraperspektiv; kvalitativ metod; litteraturstudie; livsvärld; självbiografi.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 350 barn i Sverige drabbas årligen av cancer. Behandlingen av barncancer är lång och krävande för barnet och övriga i familjen. Föräldrarna närvarar ofta under hela sjukdomsperioden och har därför en viktig roll i barnets vård. LÄS MER

 3. 3. Keep calm and don’t forget your phone : en kvantitativ studie om hur mobiltelefoner kan öka kvinnors upplevda trygghet utanför hemmet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Hanna Gullberg; Anna Lundqvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Modelling towards a lean product development process : A case study at Scania customized truck development

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :ANNA STYFBERG LUNDQVIST; [2019]
  Nyckelord :Process modeling; lean product development process; project management; Process modellering; lean produktutveckling; projekt ledning;

  Sammanfattning : The increasing demands on producing products in an effective and resource efficient manner has put more focus on modelling internal processes within organizations. Models of internal processes show what work is to be done and how to do the work in order to get to the desired result. LÄS MER

 5. 5. Relationsfrämjande arbete i praktiken : En kvalitativ studie om att arbeta relationsfrämjande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Linnéa Sandberg; Anna Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :relationsskapande; relationsfrämjande; strategier; förskola; förskollärare;

  Sammanfattning : Barn i förskolan ställs inför en mängd olika relationer. Forskning visar att barn med förmågan att skapa goda relationer redan i förskolan har större möjligheter till akademisk framgång. Det ligger på förskollärarnas ansvar att skapa en relationsfrämjande verksamhet. LÄS MER