Sökning: "Anna Lundström"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Anna Lundström.

 1. 1. “Kan bli för stramt och fyrkantigt” : En enkätstudie om pedagogers upplevelser och erfarenheter av arbetet med konflikthantering i förskolan: tankestilars roll och påverkan kring hur relationer inramas och formuleras.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Sara Lundström; Anna Råberg; [2019]
  Nyckelord :communication; conflicts; conflict management; conflict management models; constructive; democracy; discourse; holistic; implementation; meaningful; preschool; social sustainability; thought styles; value base; value education; demokrati; diskurs; förskola; holistisk; implementering; kommunikation; konflikter; konflikthantering; konflikthanteringsmodeller; konstruktiv; meningsskapande; tankestilar; social hållbarhet; värdegrund; värdepedagogik;

  Sammanfattning : Konstruktiv hantering av konflikter kan bidra till lärandesituationer. Som en del i att synliggöra det vardagliga arbetet lyfter studien pedagogers erfarenheter och upplevelser kring konflikthanteringsarbetet i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Grammatikundervisning i sfi – en kvalitativ studie av en lärares klassrumspraktik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Lundström; [2017-06-20]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; explicit grammatikundervisning; processbarhetsteori;

  Sammanfattning : Magisteruppsats, SSA220, 15 hp Ämne: Svenska som andraspråk Termin: Vt 2017 Handledare: Sofia Tingsell och Anders Agebjörn.... LÄS MER

 3. 3. Participation in Organized Sports and Youth Adjustment: Mediating Role of Peer Support

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Isak Eliasson; Anna Lundström; [2017]
  Nyckelord :organized sports participation; social support; peer support; adjustment; depression; loneliness; self-esteem; subjective well-being; social anxiety;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Effects of different mycorrhizas on the quality of northern highbush blueberries

  Master-uppsats, SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Författare :Anna Lundström; [2017]
  Nyckelord :Mycorrhiza; highbush blueberries; ursolic acid; oleanolic acid; pterostilbene; Brix; pH; total acid; sugar acid ratio;

  Sammanfattning : Blueberries contain components like for instance triterpenes and stilbenes which have potentially protective roles against many human diseases. These substances are also important at threats from herbivores and fungi attacks to plants. LÄS MER

 5. 5. Socionomstudenters egna berättelser om det subjektiva välbefinnade : - En studie om socionomstudenters subjektiva välbefinnade vid Umeå Universitet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Mariam Abraham; Anna Lundström; [2017]
  Nyckelord :Subjektivt välbefinnande; Socionomstudenter; Kommande arbetssituation;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ studie om socionomstudenters subjektiva välbefinnande i dåtid, nutid och futurum. Studien undersöker socionomstudenter på Umeå Universitet från olika terminer på socionomprogrammet. LÄS MER