Sökning: "Anna Malmgren"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Anna Malmgren.

 1. 1. Smärtlindring och beteendeeffekter vid oralt administrerad cannabidiol till häst : en pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Anna Malmgren; [2021]
  Nyckelord :cannabis; cannabidiol; CBD; analgesi; kronisk smärta; biverkningar; häst;

  Sammanfattning : Hästar med kronisk ortopedisk smärta behandlas vanligtvis systemiskt med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Medicinering med NSAID kan leda till allvarliga biverkningar i form av gastrointestinala störningar som magsår och kolit. LÄS MER

 2. 2. Vad påverkar anställdas regelföljande inom informationssäkerhet? : En litteraturstudie som kartlägger och undersöker samband mellan aspekterna motivation, medvetenhet, utbildning och ledarskap

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Anna Svensson; Malin Malmgren; Ellinor Danielsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. A study of IT education’s impact on individuals’ vulnerability, awareness, concerns and behavior towards privacy policies.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Anna Åman Kujanpää; Lisalina Gideskog Malmgren; [2020]
  Nyckelord :Privacy Paradox; IT education; Privacy Behavior; Privacy Concerns; Privacy Awareness; Privacy Vulnerability;

  Sammanfattning : Privacy has become an increasingly important topic with the expanding amount of private information created as a result of social media and online services which are prevalent in our society today. If the large amount of private information that now exists on the internet is not handled correctly people will be vulnerable to cybercrimes. LÄS MER

 4. 4. Sepsis och osteomyelit hos föl : Överlevnadsprognos och samband

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Anna Malmgren; [2018]
  Nyckelord :föl; sepsis; osteomyelit; prognos; etiologi;

  Sammanfattning : Sepsis och osteomyelit är två allvarliga sjukdomar som kan drabba föl. Nyfödda föl är mottagliga för infektioner då de har ett outvecklat immunförsvar och befinner sig i en ny miljö. LÄS MER

 5. 5. Från innovationsprocesser till realiserade innovationer i en privat och en offentlig organisation - En jämförande studie av innovationsledare och coacher

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Niklas Hjorth; Mathias Malmgren Jäll; [2016]
  Nyckelord :Realizing; Innovation; Public; Private; Organization; Realisera; Innovation; Offentlig; Privat; Organisation;

  Sammanfattning : Titel: Från innovationsprocesser till realiserade innovationer i en privat och en offentlig organisation - En jämförande studie av innovationsledare och coacherFörfattare: Mathias Malmgren Jäll & Niklas HjorthHandledare: Anna LarssonExaminator: Tomas BackströmKurs: INO325, Examensarbete i innovationsteknik på kandidatnivå.Syfte: Syftet med undersökningen är att skapa en bild av hur innovationsarbetet fungerar i realiteten i en offentlig- respektive en privat organisation utefter deras redan kartlagda innovationsprocesser. LÄS MER