Sökning: "Anna Malmstedt"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Anna Malmstedt.

 1. 1. Uppfattningar kring samverkan och förebyggande arbete i matematik

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Maria Maschmann; Cecilia Malmstedt; Anna Sundqvist; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractStyrdokument och litteratur belyser vikten av samverkan och förebyggande arbete i skolans värld. Hur detta utformas i praktiken är olika men gemensamt är att en välfungerande samverkan och ett förebyggande arbete gynnar elevers matematikutveckling. LÄS MER

 2. 2. Dygden och dårskapen : En studie av mamsell Malmstedts översättningar från franska och latin

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för litteraturvetenskap

  Författare :Maria Gullstam; [2013]
  Nyckelord :Dygd; dårskap; Anna Maria Lenngren; skrivande kvinnor; Gilbert och Gubar;

  Sammanfattning : Anna Maria Lenngren (née Malmstedt, 1754-1817) was an eminent poet in Sweden during the 18th century and she is still known as one of Stockholms Posten’s sharpest satirists. The early stage of her career as a translator, when she was recognised as “mamsell Malmstedt”, had a great impact on her following work, which has been largely neglected. LÄS MER

 3. 3. Att individintegrera särskoleelever i grundskolan ­ en litteraturstudie

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Malmstedt; Rebecca Lygnersjö; [2007]
  Nyckelord :Individintegrering; Integrering; Normalisering; So;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att studera vad man i forskningslitteraturen säger om individintegrering, det vill sägasärskoleinskrivna elever som är placerade i grundskoleklasser. Särskilt fokus läggs på elevernas sociala miljöoch arbetsmiljö och studien avser elever i skolans tidigare årskurser. LÄS MER