Sökning: "Anna Manneteg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Anna Manneteg.

 1. 1. A pectic polysaccharide in seed gum of Lepidium campestre

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Anna Manneteg; [2017]
  Nyckelord :soluble dietary fiber; pectin; seed gum; hydrocolloid; field cress; Lepidium campestre; oilseed;

  Sammanfattning : Lepidium campestre (field cress) is an oilseed species with a great potential of becoming a new commercial crop in Sweden. As the oil is being extracted from the crop, the residual from the extraction is left in form of a seed cake. As this seed cake is soaked in water a gel is formed around the seeds. LÄS MER

 2. 2. Att utmana och anpassa? : En intervjustudie med personal som arbetar med personer med Aspergers syndrom på daglig verksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Anna Malmesjö; Emma Manneteg; [2015]
  Nyckelord :Asperger’s syndrome; daycare center; regular work; adapted activity; Aspergers syndrom; daglig verksamhet; reguljärt arbete; anpassad verksamhet;

  Sammanfattning : Personer med autismspektrumtillstånd tillhör gruppen som ökat mest inom insatsen daglig verksamhet. Då insatsen tillkom utformades den främst efter personer med utvecklingsstörning eller med stora fysiska funktionshinder. Syftet med studien är att undersöka hur daglig verksamhet är anpassad efter personer med Aspergers syndrom. LÄS MER

 3. 3. Biobaserade livsmedelsförpackningar : en översikt gällande bioplast baserat på polysackarider

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Food Science

  Författare :Anna Manneteg; [2015]
  Nyckelord :livsmedelsförpackningar; bioplast; plastförpackningar; barriäregenskaper; biobaserad plast; biologiskt nedbrytbar;

  Sammanfattning : Inom EU är plast det idag vanligast använda materialet som kommer i kontakt med livs-medel. Olika användningar med många unika funktioner och egenskaper gör plast till ett attraktivt material inom flera områden. LÄS MER