Sökning: "Anna Maria Alvarsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Maria Alvarsson.

 1. 1. Vart är dagens föräldrakontakt på väg? : E-post, en möjlighet och svårighet i kontakten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

  Författare :Anna Alvarsson; Maria Lennartsson; [2009]
  Nyckelord :Föräldrakontakt; Kontakt; Lärare och föräldrar; Hem och skola; E-post; Datorkommunikation; Kommunikation; Kontaktformer; Grundskolans senare år;

  Sammanfattning : Lärare och föräldrar har ett gemensamt ansvar för elevens skolgång. Därmed är det viktigt att parterna upprätthåller en god kontakt. Detta samarbete kan ske genom olika former såsom föräldramöten, telefonsamtal och utvecklingssamtal. Vi finner även att nya kontaktformer börjar ta fart i dagens skolor, som exempelvis e-post. LÄS MER

 2. 2. Leva och arbeta : En kritisk studie av ledarskap i postbyråkratiska organisationer

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Maria Collin; Oscar Alvarsson; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: I vårt nutida samhälle kan man ana en tendens att den tidigare så tydliga uppdelningen mellan vad som betraktades som arbete respektive fritid håller på att suddas ut. Många människor upplever idag att arbetet får allt större plats i livet och lämnar väldigt lite utrymme kvar för fritid. LÄS MER