Sökning: "Anna Maria Forsgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Maria Forsgren.

  1. 1. Den sista länken : Ett arbete om eftervården av ungdomar som har varit i behandling för missbruk.

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

    Författare :Anna Forsberg; Maria Eriksson; My Forsgren; [2005]
    Nyckelord :Droger och missbruk;

    Sammanfattning : Vår rapport visar vad som händer med ungdomar efter att de har behandlats för missbruk på en SiS institution enligt Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Samt på vilket sätt eftervården bedrivs idag och hur den fungerar. LÄS MER