Sökning: "Anna Maria Hallin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Maria Hallin.

  1. 1. "Hummus original" från Maxo´s Food AB : med eller utan konserveringsmedel?

    Magister-uppsats, SLU/Dept. of Microbiology

    Författare :Anna-Maria Hallin; [2010]
    Nyckelord : Hummus original ; kikärtsröra; HACCP; Svampprov; Bakterieprov;

    Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att studera produkten ”Hummus original”, kikärtsröra, frånföretaget Maxo´s Food AB. Önskemål från företaget och konsumenter var att kunna ta bort ettav de båda konserveringsmedlen, E211 och E202, i produkten. LÄS MER