Sökning: "Anna Maria Jakobsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Anna Maria Jakobsson.

 1. 1. Skanskas väg till effektivare anläggningstransporter : En studie om leverantörssamarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Maria Jakobsson; Anna Kortfält; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Priset för anläggningstransporter har under de senaste åtta åren ökat kraftigt. Dessa transporter är en stor och betydelsefull del för byggföretagen, och Skanska Sverige AB köper anläggningstransporter för cirka 1 miljard kronor per år. LÄS MER

 2. 2. Konceptutveckling för lampdesign : The developing concept of lamps

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Karlstads universitet/Karlstads universitetFakulteten för teknik- och naturvetenskap; Karlstads universitet/Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskapKarlstads universitet

  Författare :Jenny Jansson; Maria Madsen; [2008]
  Nyckelord :Lampdesign;

  Sammanfattning : AbstractThis thesis was conducted by Jenny Jansson and Maria Madsen, students at the Faculty ofTechnology and Science and the Innovation and Design Engineer programme at KarlstadUniversity, during the spring 2008. The thesis covers 22,5hp for each student. LÄS MER

 3. 3. Språkligt perspektiv på naturvetenskap och matematik. En undersökning om hur texters uppbyggnad påverkar förståelsen av de begrepp som beskrivs

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Elin Rönnow; Katarina Ekerfors; Anna-Maria Jakobsson; [2007]
  Nyckelord :Begreppsförståelse ­ Språkförståelse ­ Naturvetens;

  Sammanfattning : Den språkliga uppbyggnaden av en text påverkar förståelsen av de fenomen som texten beskriver. Detnaturvetenskapliga och matematiska språket är abstrakt, objektivt, informationsorienterat, kortfattat och harsyntaktisk vaghet. LÄS MER

 4. 4. I berättarens grepp : En narratologisk studie av feministiskt medvetandehöjande romaner från 1970-talet

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier

  Författare :Maria Jakobsson; [2006]
  Nyckelord :medvetandehöjning; den nya kvinnorörelsen; feministisk narratologi; klass; kön; politik och litteratur; Anna-Lisa Bäckman; Margareta Sarri;

  Sammanfattning : This thesis concerns the feminist consciousness-raising novel of the 1970s. The aim of the thesis is to examine narrative strategies which, according to the consciousness-raising practice, are adapted to enlighten the political aspects of the personal. LÄS MER