Sökning: "Anna Maria Jonas"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Maria Jonas.

 1. 1. Peterhof and Drottningholm : a comparison of the formal parks' characteristic elements, structures and overall planning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jonas Eriksson; [2012]
  Nyckelord :Drottningholm; Peterhof; Petrodvorets; Петергоф; Петродворец; baroque garden; garden history; formal; barockanläggning; trädgårdshistoria; formell park; renässansträdgård; jämförelse av historiska parker;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka Peterhof och Drottningholm, två formella 16-1700-talsparker, i fråga om deras karakteristiska element och strukturer/övergripande planering. Peterhof och Drottningholm valdes som undersökningsobjekt eftersom båda parkerna har en anknytning till samma tid och en gemensam historia som respektive rikes kungliga parker. LÄS MER

 2. 2. Den grå zonen : En uppsats om hybridregimens karaktärsdrag samt en fallstudie av Ryssland

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Samhällsvetenskapliga institutionen; Örebro universitet/Samhällsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maria Stenberg; Anna Höjenberg; [2007]
  Nyckelord :hybrid regime; political regimes; democratization; Russia;

  Sammanfattning : C-essay in political science by Anna Höjenberg and Maria Stenberg, spring of 2006 “The Grey Zone – An essay on the characteristics of a hybrid regime and a case study of Russia”. Supervisors: Joakim Ekman and Jonas Linde This essay deals with the concept of hybrid regimes. LÄS MER