Sökning: "Anna Maria Olofsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Anna Maria Olofsson.

 1. 1. Upplevd risk och informationssökning vid strategiska köp : En studie om förstagångsköpares upplevda risk och val av informationskällor vid bostadsköpet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Anna Ingemarsson; Maria Olofsson; [2016]
  Nyckelord :Köpbeslut; Strategiska köp; Förstagångsköpare; Upplevd risk; Informationssökning; Informationskällor.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att förklara förstagångsköpares upplevda risker vid strategiska köp samt analysera deras val av informationskälla vid reducering av den upplevda risken.Metod: Denna studie har bedrivits genom en kvantitativ undersökning där data har samlats in via en webbaserad enkätundersökning. LÄS MER

 2. 2. Sitthjälpmedel – Utveckling av ett portabelt sittstöd för personer med nackskada

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Anna Rolander; Maria Olofsson; [2010]
  Nyckelord :whiplash; neck disorders; backrest; neck support; assistive product; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report is part of a master’s thesis in Mechanical Engineering with Industrial Design at Lund Institute of Technology. The project is performed in collaboration with the company Hantverksdesign & Rehabiliteringsprodukter, HD, at Lidingö in Stockholm. LÄS MER

 3. 3. Under vilka förutsättningar kan BSC vara ett hjälpmedel för styrning i nätverk?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

  Författare :Malin Almheden; Anna Lindgren; Maria Olofsson; [2008]
  Nyckelord :Nätverkande organisationer; BSC; Kompetens; Kommunikation; Verksamhetsstyrning; Styrmedel; Medlemsföretag;

  Sammanfattning : Problem: Nätverkande företag är i stort behov av en effektiv verksamhetsstyrning. Eftersom nätverkande organisationer består av flera företag som agerar som en har de svårt att räcka till, skapa nöjda medlemmar samt utveckla något som ger positiv respons hos finansiärerna. LÄS MER

 4. 4. Manchester vs : London - The etymology of the place-names of the two areas in connection with British history

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Anna-Maria Olofsson; [2008]
  Nyckelord :etymology; place-names; Britain; counties; the London area; the Manchester area;

  Sammanfattning : The fact that five invasions have taken place in Great Britain, which all made a big impact on the country, makes the history of place-names particularly interesting. The aim of this essay is therefore to compare place-names in the Manchester area and the London area, and try to find the origin of the names. LÄS MER