Sökning: "Anna Maria Thuresson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Maria Thuresson.

 1. 1. Samhällsoro och neutralitet : En fallstudie om grannars reaktioner inför boende för ensamkommande barn och ungdomar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Johanna Andersson; Anna Hellsvik; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Antalet ensamkommande barn och ungdomar som kommer till Sverige ökar för varje år. Det har gjort att fler kommuner nu tar emot dessa barn och ungdomar. LÄS MER

 2. 2. Samhällsoro och neutralitet : En fallstudie om grannars reaktioner inför boende för ensamkommande barn och ungdomar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Johanna Andersson; Anna Hellsvik; [2013]
  Nyckelord :Integration; ensamkommande barn; grannskapsrelationer; HVB-hem; NIMBY; Kontakthypotesen;

  Sammanfattning : Antalet ensamkommande barn och ungdomar som kommer till Sverige ökar för varje år. Det har gjort att fler kommuner nu tar emot dessa barn och ungdomar. LÄS MER