Sökning: "Anna Martinsson"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Anna Martinsson.

 1. 1. “Nu är vi nog lite ute på fel väg.” En kvalitativ intervjustudie om hur socialsekreterare upplever styrningen av socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sanna Ellesjö; Anna Martinsson; [2020-01-16]
  Nyckelord :Social work; Neoliberalism; Professionalism; Values.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how case workers in social work experience the governing of the Swedish social services. It also aspire to examine how professional values relates to recent changes in governing. LÄS MER

 2. 2. Hur bedömning påverkar upplevelser av skapande hos elever på gymnasieinriktiningen Singer/Songwriter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Anna Martinsson; [2020]
  Nyckelord :Bedömning; betyg; kreativitet; motivation; låtskrivning; Singer Songwriter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att försöka förstå hur elever som studerar på Singer/Songwriterprogrammet upplever att bedömning påverkar deras musikskapande. Genom fyra kvalitativa intervjuer med elever som studerar på Singer/Songwriter har jag sökt efter elevernas egna beskrivningar av deras upplevelser av skapande kopplat till bedömning. LÄS MER

 3. 3. Hur skriver jag en visa jag vill höra? : En analys av vistexter med syftet att ta fram en mall för skapandet av en vistext.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Anna Martinsson; [2019]
  Nyckelord :Låtskrivande; låttexter; skapande; musikupplevelse; textanalys;

  Sammanfattning : Mitt arbete har handlat om att ta fram en mall för att skriva en egen vistext. För att börja mitt arbete ville jag ta reda på hur jag definierar en visa, om jag kan skilja texten och musiken åt i en visa och hur jag kan definiera vad jag tycker är ”bra”. LÄS MER

 4. 4. Att beskriva hur personer med inflammatorisk tarmsjukdom upplever sin livssituation : En deskriptiv litteraturstudie

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Louice Slaviero; Anna-Karin Martinsson; [2017]
  Nyckelord :Inflammatory bowel disease; life situation; patient; support; inflammatorisk tarmsjukdom; livssituation; patient; stöd.;

  Sammanfattning : Bakgrund : Ulcerös kolit och morbus crohn är kroniska sjukdomar och går under samlingsnamnet inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Sjukdomarna uppträder i skov där symtomen kan vara täta diarréer, trötthet samt illamående. LÄS MER

 5. 5. Att beskriva hur personer med inflammatorisk tarmsjukdom upplever sin livssituation : En deskriptiv litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna-Karin Martinsson; Louice Slaviero; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER