Sökning: "Anna Martinsson"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Anna Martinsson.

 1. 1. “Nu är vi nog lite ute på fel väg.” En kvalitativ intervjustudie om hur socialsekreterare upplever styrningen av socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sanna Ellesjö; Anna Martinsson; [2020-01-16]
  Nyckelord :Social work; Neoliberalism; Professionalism; Values.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how case workers in social work experience the governing of the Swedish social services. It also aspire to examine how professional values relates to recent changes in governing. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar ambulanspersonalens omhändertagande av sjuka barn prehospitalt : en deskriptiv litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anette Martinsson; Anna Nordensten Jansson; [2020]
  Nyckelord :Ambulance; Attitude; Child; Emergency medical technicians; Prehospital; Ambulanspersonal; Barn; Faktorer; Inställningar; Prehospitalt;

  Sammanfattning : Ambulanspersonal möter patienter i alla åldrar i flera tänkbara miljöer. Det finns en hel del skillnader vid omhändertagandet av barn prehospitalt jämfört med omhändertagandet av vuxna. Det skiljer sig i utrustning i ambulanserna och det skiljer sig anatomiskt och fysiologiskt hur barn ser ut jämfört med vuxna. LÄS MER

 3. 3. Hur bedömning påverkar upplevelser av skapande hos elever på gymnasieinriktiningen Singer/Songwriter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Anna Martinsson; [2020]
  Nyckelord :Bedömning; betyg; kreativitet; motivation; låtskrivning; Singer Songwriter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att försöka förstå hur elever som studerar på Singer/Songwriterprogrammet upplever att bedömning påverkar deras musikskapande. Genom fyra kvalitativa intervjuer med elever som studerar på Singer/Songwriter har jag sökt efter elevernas egna beskrivningar av deras upplevelser av skapande kopplat till bedömning. LÄS MER

 4. 4. Hur skriver jag en visa jag vill höra? : En analys av vistexter med syftet att ta fram en mall för skapandet av en vistext.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Anna Martinsson; [2019]
  Nyckelord :Låtskrivande; låttexter; skapande; musikupplevelse; textanalys;

  Sammanfattning : Mitt arbete har handlat om att ta fram en mall för att skriva en egen vistext. För att börja mitt arbete ville jag ta reda på hur jag definierar en visa, om jag kan skilja texten och musiken åt i en visa och hur jag kan definiera vad jag tycker är ”bra”. LÄS MER

 5. 5. Att beskriva hur personer med inflammatorisk tarmsjukdom upplever sin livssituation : En deskriptiv litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna-Karin Martinsson; Louice Slaviero; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER