Sökning: "Anna Mattsson"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden Anna Mattsson.

 1. 1. DOWN TO THE ROOTS - design with value

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industridesign

  Författare :Anna Mattsson; [2021]
  Nyckelord :Arts and Architecture; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Down to the roots is a project about just that; seeing where things come from and how are they made. I have a background in textile design which I wanted to enhance in this project. Therefore I wanted to examine the technique of tufting. This is a textile technique that is not talked about that much, but most of today’s carpets are made this way. LÄS MER

 2. 2. Särskild undervisning för särskilt begåvade? : En kvalitativ studie om pedagogers strategier med anpassning av undervisning för särskilt begåvade elever.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Karolina Dahlberg; Emelie Evestam Mattsson; [2020]
  Nyckelord :Anpassningar; Pedagogik; Pedagoger; Intervju; Särskilt begåvade elever;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur pedagoger utformar och anpassar undervisning för elever med särskild begåvning. Resultatet har analyserats utifrån ett sociokulturellt perspektiv med utgångspunkt i strategier (Liljedahl, 2017) som framställts för att tillgodose dessa elevers behov. LÄS MER

 3. 3. Preaching Democracy : A Study of the Zambian Churches' Delegitimation of the Government

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Mattsson; [2020]
  Nyckelord :autocratisation; delegitimation; delegitimation of autocratic practices; religious institutions as democratising force;

  Sammanfattning : This thesis explores the delegitimation concept in an electoral authoritarian context by studying how religious institutions seek to delegitimise the autocratic tendencies of the government. The thesis conducts a case study of the main religious institutions in Zambia, where the response to the authoritarian practices by the government is analysed and reviewed through a qualitative textual analysis. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenhet av omvårdnad i mötet med patienter med psykisk ohälsa på en akutmottagning: En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Anna-Cecilia Larsson; Jenny Mattsson; [2020]
  Nyckelord :Emergency care; literature review; mental illness; nurses experience and nursing care.; Akutvård; litteraturöversikt; omvårdnad; psykisk ohälsa och sjuksköterskors erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen personer med psykisk ohälsa ökar bland hela jordens befolkning. På en akutmottagning möter sjuksköterskor dagligen många patienter med olika sjukdomar, kravet på kompetensen är därför hög. Fokus ligger oftast på akuta somatiska sjukdomar vilket gör att patienter med psykisk ohälsa hamnar i skymundan. LÄS MER

 5. 5. När livet rasar sammanAtt leva med en obotlig lungcancer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Eunice Karlsson; Anna Mattsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER