Sökning: "Anna Melin"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Anna Melin.

 1. 1. Patientens upplevelse av delaktighet : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Agnes Qvarnström; Anna Melin; [2019]
  Nyckelord :Care Experience; Participation; Patient Perspective; Person -Centered Care; Interaction; Bemötande; Delaktighet; Patientperspektiv; Personcentrerad omvårdnad; Vårdupplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt Patientlagen skall patienten ses som en resurs i sin egen vård och förväntas vara delaktig i beslut och resonemang. Patienten har rätt till självbestämmande och får själv avgöra vilken grad av delaktighet som önskas. LÄS MER

 2. 2. Basis for a test method - Abrasion on handles and knobs

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Anna Melin; Niklas Persson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The functionality is taken for granted when a product is purchased, but the visual appearance over time is how people will judge the quality of a product. The purpose here is to in an early stage control surfaces, to keep up with the commands that is requested. LÄS MER

 3. 3. Age Management -Nyckeln till ett längrearbetsliv? : En studie om ett hållbart arbetsliv och potentiellaeffekter till följd av en höjd pensionsålder

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Caroline Berndtson; Louise Kjellin; Anna Melin; [2018]
  Nyckelord :Age Management; elderly workforce; increased retirement age; Age Management; äldre arbetskraft; höjd pensionsålder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Människor lever idag allt längre. Jämfört med medellivslängden i Sverige som varit ständigt tilltagande över tid har pensionsåldern hållit sig relativt konstant vilket innebär att en pension som tjänats ihop under samma arbetslivslängd nu måste räcka till försörjning av fler levnadsår. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning av resistensmekanismer hos nematoder samt framtagande av en resistensassay

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Mårten Klaesson; Ellen Melin; Malmström Elin; Anna Hillver; Felix Olsson; Julia Dencker; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete är en beställning från Vidilab AB som går ut på att kartlägga resistensmekanismer hos nematoder samt ta fram en resistensassay. Beställningen grundar sig i problematiken kring dagens metoder för resistensbestämning, som går ut på att analysera förekomsten av ägg i avföringen från betande djur innan respektive efter avmaskning. LÄS MER

 5. 5. Kvinnligt inflytande i hanteringen av sexuellt våld i konflikt

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Santos Rasmussen; Freya Melin-Higgins; [2018]
  Nyckelord :Democratic Republic of Congo; Liberia; womens influence; sexual violence; resolution 1325; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Since the adoption of resolution 1325 there has been an increased focus on womens inclusion in peace processes due to her substantial contribution, as well as a characterized notion of womens particular exposure to sexual violence. Thus making an implicit connection between womens participation and the response towards sexual violence in conflict. LÄS MER