Sökning: "Anna Mendel"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Mendel.

 1. 1. Institutionellt ägande - ägaransvar eller ägarinflytande

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi

  Författare :Sandra Darfelt; Anna Mendel; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Institutionellt ägande – Ägaransvar eller ägarinflytande? Det institutionella ägandet har ökat dramatiskt under de senaste åren, vilket i Sverige lett till många debatter då institutionella ägare inte anses utöva vad som benämns ”ägaransvar”, det vill säga utöva aktivt ägande. Då det finns olika sätt att definiera ”ägaransvar” och ägaraktiviteter saknas det teorier som kan förklara vad ägare gör när de äger. LÄS MER

 2. 2. Varför varierar förvaltningsrevisionens omfattning?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi

  Författare :Sandra Darfelt; Anna Mendel; Frida Nilsson; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Förvaltningsrevisionen är en mycket viktig del av revisionen, men förbisedd i forskningen. Vi vill med vår kandidatuppsats uppmärksamma förvaltningsrevisionen och vilka förhållanden i företaget som kan påverka förvaltningsrevisionens omfattning. LÄS MER