Sökning: "Anna Molin"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Anna Molin.

 1. 1. Kunden har alltid makt : – En studie av Customer Empowerments inverkan på företag inom retailbranschen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Jacob Cedergren; Christin Rampeltin Molin; [2021]
  Nyckelord :Customer Empowerment; Customer Power; Customer Focus; Customer Orientation; Retail; Retail Industry; Customer Empowerment; Kundmakt; Kundfokus; Kundorientering; Retail; Retailbransch;

  Sammanfattning : Titel: Kunden har alltid makt – En studie av Customer Empowerments inverkan på företag inom retailbranschen.    Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi    Författare: Jacob Cedergren och Christin Rampeltin Molin    Handledare: Anna Ljung och Akmal Hyder   Datum: 2021– januari      Syfte: Syftet med studien är att undersöka och analysera företagens uppfattning av Customer Empowerment och dess inverkan på företag inom retailbranschen. LÄS MER

 2. 2. Teori i praktik : Vilka lärandeteorier utgår lärare från i språkutvecklande arbete med nyanlända elever i årskurserna 1–3?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Ingela Molin; Anna Berta; [2018]
  Nyckelord :lärandeteorier; språkutvecklande arbete; nyanlända; årskurs 1–3; andraspråk; modersmål; studiehandledning; förberedelseklass; direktintegrering; kollegialt lärande;

  Sammanfattning : Denna undersökning söker svar på hur sju lärare i årskurserna 1–3 använder lärandeteorier i språkutvecklande arbete med nyanlända elever. Nyutexaminerade lärare behöver verktyg att använda i språkutvecklande arbete med nyanlända, eftersom ämnet svenska som andraspråk ofta saknas i lärarutbildningarna. LÄS MER

 3. 3. Creating seamless experiences between online and offline channels - A consumer perspective

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Anna Kockum; Emmy Molin; [2016]
  Nyckelord :Channel integration; Seamless experiences; Consumer perceptions; Offline and online channels;

  Sammanfattning : Background: Multichannel retailing is today a widespread and growing phenomenon, as consumers are increasingly consuming through multiple channels. By integrating their online and offline channels, there is a possibility for retailers to create seamless experiences for consumers, regardless of the channel used. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkas elevers texter av läromiljön i skolans tidigare år?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Frida Molin; Anna Sturesson; [2015]
  Nyckelord :Läromiljö; socialt samspel; kommunikation; läs- och skrivundervisningen; sinnen och erfarenheter.;

  Sammanfattning : Syftet med det självständiga arbetet är att bidra med några nya kunskaper kring hur läromiljöns utformning påverkar elevers texter. I föreliggande arbete vill vi pröva om och i så fall hur läromiljöer påverkar elevtexter. Arbetet är framtaget i samband med ett intresse för läromiljöns utformning och påverkan. LÄS MER

 5. 5. Maktdistansstjärnan : - En studie om hur kulturell maktdistans påverkar affärsrelationen mellan japanska och multinationella företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Anna Nyström; Therese Elofsson; [2015]
  Nyckelord :Maktdistans; Japan; Kultur; Affärsrelation; Kommunikation;

  Sammanfattning : ABSTRACT   Title: the Power distance star – A study on how cultural power distance affects the business relation between Japanese and multinational companies Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration Author: Therese Elofsson and Anna Nyström Supervisor: Jens Eklinder Frick and Jonas Molin Date: 2015 - January Aim: The purpose of this study is to compile available research regarding the cultural aspect power distance, as it is being displayed and handled in business-relations between Japanese and multicultural business contacts. The culture in Japan differs from the culture in the western world and several companies testify that the Japanese market is difficult to act and expand upon. LÄS MER