Sökning: "Anna Myrén"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Anna Myrén.

 1. 1. The question of finding a merciful God : Understanding Martin Luther's relation to metaphysics and ontology

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Anna Myrén; [2017]
  Nyckelord :Luther; metaphysics; ontology; doctrine of justification; Mannermaa; Juntunen; themes; structures of thought; theologia crucis; deus absconditus;

  Sammanfattning : Abstract “The question of finding a merciful God. Understanding Martin Luther’s relation to metaphysics and ontology” Myrén, Anna. 2017, Master’s Thesis, 30 credits. E-mail: [email protected] LÄS MER

 2. 2. Land- atmosphere exchange of carbon dioxide in a high Arctic fen : importance of wintertime fluxes

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Anna Lindstein; [2015]
  Nyckelord :geography; physical geography; ecosystem analysis; NEE; eddy covariance; Arctic; CO2; wintertime flux; Zackenberg; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Global warming is predicted to have a major impact on the ecosystems over the polar latitudes including the Arctic region which is thought to be especially sensitive to changes in climate. So far, the research studying greenhouse gases in the Arctic has primarily been focused on the short and intense growing season when carbon flux is mostly driven by plants and soil microorganisms. LÄS MER

 3. 3. Användbarhet och begränsning med motiverande samtal i samband med rehablitering till arbete. : En kvalitativ intervjustudie med specialister från Arbetsförmedlingen.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för hälsovetenskap

  Författare :Anna Afvander; Linda Myrén; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Nyblivna mödrars erfarenheter av förberedelse och initiering av amning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

  Författare :Anna Myrén; Mikaela Ericsson; [2012]
  Nyckelord :Baby Friendly Hospital Initiative; BFHI; Tio steg till lyckad amning; amning; stöd; brsötmjölksersättning; tröstnapp;

  Sammanfattning : Bakgrund: Baby Friendly Hospital Initiativ bygger på Tio steg till lyckad amning och lanserades år 1991 i Sverige. Efter detta sågs en ökning av amningsfrekvensen. Nu 20 år efter införandet av Tio steg till lyckad amning sjunker amningsfrekvensen. LÄS MER