Sökning: "Anna Nilsson Kinberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Nilsson Kinberg.

  1. 1. Möjligheter och utmaningar med ämnesöverpripande SO-undervisning

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Sandra Smith; Anna Nilsson Kinberg; [2022]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Sammanfattning  Som lärare för elever i årskurserna F-3 finns det en uppsjö av olika didaktiska val att välja mellan för att skapa förutsättningar för elevers lärande. Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka hur ämnesövergripande undervisning i SO kan gynna elevers lärande och vilken påverkan det kan ha på lärares uppdrag. LÄS MER