Sökning: "Anna Nordén"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Anna Nordén.

 1. 1. Morbiditet och mortalitet hos katter som screenats friska avseende felin kardiomyopati

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anna Follby; [2018]
  Nyckelord :hypertrofisk kardiomyopati; HCM; restriktiv kardiomyopati; RCM; screeningprogram; morbiditet; mortalitet; PawPeds; katt; pPrognos; frisk; gränsfall; annan diagnos;

  Sammanfattning : Felin kardiomyopati är den vanligaste förekommande hjärtpatologin hos katt och är även den främsta orsaken till kardiovaskulär mortalitet. Flera former av kardiomyopati förekommer, men hypertrofisk kardiomyopati (HCM) och restriktiv kardiomyopati (RCM) har visats vara de mest frekvent förekommande. LÄS MER

 2. 2. Grannspråksundervisning i retorik och teori : En studie av förhållandet mellan skandinaviska grund- och gymnasieskolors styrdokument i förhållande till deklarationen om nordisk språkpolitik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Malin Skoland Jansson; [2018]
  Nyckelord :neighbouring languages; Norwegian; danish; neighbouring language teaching; the declaration of Nordic language policy; grannspråk; norska; danska; grannspråksundervisning; deklarationen om nordisk språkpolitik; språkpolitik;

  Sammanfattning : Inom Norden finns ett samarbete och en politisk satsning på att förstärka grannspråksundervisningen i skolan, vilket framgår i avtal som exempelvis deklarationen om nordisk språkpolitik. Men hur ser arbetet med att stärka grannspråksundervisningen ut? Denna studie syftar till att undersöka förhållandet mellan deklarationen om nordisk språkpolitik och de skandinaviska skolornas styrdokument. LÄS MER

 3. 3. Ringspännen i Lund - Förändringar i materiell kultur i Norden under sen vikingatid och medeltid

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historisk arkeologi

  Författare :Anna Isberg; [2017]
  Nyckelord :Ring brooches; Viking age; Middle ages; Lund; Scandinavia; Typology; History and Archaeology;

  Sammanfattning : This essay concerns ring brooches in Lund from late Viking age and the Middle ages, 10th to 16th century. The purpose is first and foremost to typologize the ring brooches and to investigate the similarities and differences between them. LÄS MER

 4. 4. ”Jag försöker att vara som en syster för dem” : Kulturdoulans erfarenheter av att möta nyanlända kvinnor före, under och efter förlossning

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Lisa Zingmark; Anna-Sara Holmqvist; [2017]
  Nyckelord :Cultural doula; midwife; doula; communication; childbirth; support; Kulturdoula; barnmorska; doula; kommunikation; förlossning; stöd;

  Sammanfattning : Syfte: Att belysa kulturdoulans erfarenheter av att möta nyanlända kvinnor före, under och efter förlossning. Design: En kvalitativ metod med induktiv ansats användes. Data insamlades genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Omgivning: Kvinnokliniken i en stad i norra Sverige. LÄS MER

 5. 5. Marknadsanalys av AED i Norden

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH); KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Författare :Anna Pogosian; Katya Mehyeddine; [2016]
  Nyckelord :AED; Cardiac arrest; Defibrillator; Resellers; Growth; Price development; Placing AED; Nordic countries; AED; Hjärtstopp; Hjärtstartare; Återförsäljare; Tillväxt; Prisutveckling; Placering av AED; Norden;

  Sammanfattning : Varje år drabbas ca 10 000 människor av hjärtstopp utanför sjukhus och av dem är det endast 500 som överlever. Sannolikheten för överlevnad ökar upp mot 75% vid användning av hjärtstartare. LÄS MER