Sökning: "Anna Norin"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Anna Norin.

 1. 1. In-Home Occupational Performance Evaluation Kartläggning av aktivitetskortens överensstämmelse hos personer, 65 år och äldre i ordinärt boende i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Anna Norin; Katarina Ström; [2017]
  Nyckelord :65 years and older; activities; occupational therapists; assessment instruments; I-HOPE; intervention; 65 år och äldre; aktiviteter; arbetsterapeuter; bedömningsinstrument; I-HOPE; intervention;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att beskriva om aktivitetskorten i I-HOPE motsvarar äldre personers aktiviteter i hemmet utifrån svenska förhållanden samt identifiera behov av att komplettera med ytterligare aktiviteter. Metod: Datainsamling utfördes med en kvantitativ standardiserad webbenkät med kvalitativt inslag. LÄS MER

 2. 2. Våldsutsatta kvinnor med missbruksproblematik : En kvalitativ studie om yrkesverksamma i det sociala arbetets kunskaper och erfarenheter gällande problematiken

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Norin; [2016]
  Nyckelord :Missbruk; socialt arbete; våldsutsatta kvinnor;

  Sammanfattning : Studiens fokus är våldsutsatta kvinnor med missbruksproblematik. Studien har undersökt vilken kunskap och erfarenhet yrkesverksamma inom det sociala arbetets fält har gällande den sociala verkligheten och levnadsvillkoren för kvinnor med denna problematik, vilka insatser som finns representerade för att förbättra kvinnornas situation samt vilka möjligheter och begränsningar de yrkesverksamma ser i deras arbete med denna grupp. LÄS MER

 3. 3. Flerspråkig kompetens : Att stödja barns flerspråkighet i förskolan

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Johanna Hallgren; Anna Norin; [2016]
  Nyckelord :Flerspråkighet; modersmål; förskola;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie där vi intervjuat 11 pedagoger med syftet att få enfördjupad kunskap om hur pedagoger i förskolan arbetar för att stödja barnsflerspråkighet. Resultatet visar att för att barnen ska få möjlighet kunnautvecklas språkligt är det viktigt att alla deras språk är levande i verksamheten. LÄS MER

 4. 4. Parkering i Norrköping : Processen att skapa ett mobilt användargränssnitt för att underlätta reseplanering

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Anna Farhadi; Sofia Norin; [2014]
  Nyckelord :graphic design; interaction design; interface; mobile; parking; norrkoping; user-centered design; application; app; grafisk design; interaktionsdesign; användargränssnitt; gränssnitt; mobil; parkering; applikation; app; norrköping; användarcentrerad design;

  Sammanfattning : Under sommaren 2014 kommer Norrköping locka många turister till staden genom ett flertal stora evenemang, till exempel Bråvallafestivalen och Harry Potter: The Exhibition. Som besökare från en annan stad kan det vara svårt att hitta lämpliga parkeringsplatser i sådana situationer. LÄS MER

 5. 5. Internrevisorn som oberoende konsult. : En kvantitativ studie som identifierar och beskriver samband mellan internrevisorns konsultroll och dennes upplevda oberoende

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Anna Norin; Matilda Holmqvist; [2014]
  Nyckelord :Internrevision oberoende konsultroll rådgivare;

  Sammanfattning : Till följd av bolagsskandaler och finanskriser har ökade regleringar och lagförändringar införts, vilket har ökat betydelsen för internrevisorns roll och funktion inom organisationen. Samtidigt har den ökade konkurrensen inom affärsvärlden även inneburit att internrevisorn ska fungera som en allt mer värdeskapande resurs. LÄS MER