Sökning: "Anna Nubäck"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Nubäck.

 1. 1. Globalisering : Att möta en ny marknad

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Anna Nubäck; [2008]
  Nyckelord :Corporate culture; collectivism; uncertainty;

  Sammanfattning : Title: Globalization – Meeting a new market Author: Anna Nubäck Supervisor: Anders Nilsson Institution: School of Management, Blekinge Tekniska Högskola Course: Master in business administration, 15 credits (FED006) Purpose: The purpose of this essay is partly to create an understanding of the decision to establish a branch in Japan and especially to look at if and how the Swedish company in this study has adjusted its corporate culture to suit the Japanese market. Method: Data is collected thru a number of semi constructed interviews. LÄS MER

 2. 2. Lyssna på barnen - Om pedagogisk dokumentation

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Anna Nubäck; [2006]
  Nyckelord :Pedagogik;

  Sammanfattning : Pedagogisk dokumentation är en svensk företeelse och den betraktas som en vidare utveckling avReggio Emiliafilosofin. Den pedagogiska dokumentationen är ett resultat av barnens aktiviteter ochden bygger på material som har samlats in, bearbetats samt organiserats. LÄS MER