Sökning: "Anna Nyberg"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Anna Nyberg.

 1. 1. Icke-farmakologiska åtgärder mot postoperativt illamående och kräkningar hos patienter som genomgått laparoskopisk kirurgi : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna Maria Kling; Natalie Nyberg; [2020]
  Nyckelord :postoperativt illamående och kräkning; icke-farmakologiska åtgärder; sjuksköterska; laparoskopi; postoperative nausea and vomiting; non-pharmacological interventions; nurse; laparoscopic;

  Sammanfattning : Bakgrund: PONV står för postoperative nausea and vomiting och är ett vanligt problem som drabbar cirka 25–30% av patienterna som genomgår ett kirurgiskt ingrepp under generell anestesi. Vid PONV är det vanligt med både illamående och kräkningar, vilket leder till obehag hos patienten som lider av dessa symtom. LÄS MER

 2. 2. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något : En kvalitativ studie kring implementeringen av Agenda 2030 i tre svenska föregångskommuner med fokus på stadsutveckling

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Anna Karlström; Julia Nyberg; [2019]
  Nyckelord :Agenda 2030; implementation; possibilities; barriers; front-runner municipalities; Agenda 2030; implementering; möjligheter; barriärer; föregångskommuner;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur implementeringen av Agenda 2030 upplevts på en generell nivå och på stadsutvecklingsnivå, med fokus på möjligheter och barriärer. Analysen har skett med hjälp av material från kvalitativa telefonintervjuer har de tre föregångskommunerna inom arbetet med Agenda 2030, Malmö, Uppsala och Växjö. LÄS MER

 3. 3. Trösklar till placering i jourhem och risker för sammanbrott : Kvantitativ studie om jourhemsplaceringar i sex kommuner inom Storstockholm

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Anna Nyberg; Alexander Svärling; [2019]
  Nyckelord :emergency homes; out-of-home care; placement breakdown; children in public care; teenagers in public care; developmental ecology; jourhem; vård utanför hemmet; sammanbrott; barn i samhällsvård; tonåringar i samhällsvård; utvecklingsekologi;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine whether certain background variables (sex, age group, reasons for placement, amount of problems, involuntary placement/voluntary placement) affect the probability of children/youths being placed in emergency homes (jourhem) and whether these variables correlate with the occurrence of placement breakdown. The material consists of 445 requests for children/youths to be placed in emergency homes in six municipalities within the Stockholm region during a three-year-period (2016-2018). LÄS MER

 4. 4. Crowdfunding Social Entrepreneurship; The Influential Factors in Crowdfunding Success for Social Entrepreneurs

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Anna Nyberg; Malin Åberg; [2017-09-15]
  Nyckelord :Social entrepreneurship; Crowdfunding; Reward-based crowdfunding; Success factors;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 5. 5. Framgångsrikt lärande i matematik : En fallstudie av lärares förhållningssätt till kända faktorer som påverkar elevernas måluppfyllelse i ämnet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Nyberg; [2017]
  Nyckelord :conception; successful education; factors to teach more successfully; teaching; education; konception; framgångsrik undervisning; framgångsfaktorer i undervisning; lärande; undervisning;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att i lärares uppfattningar och handlingar utforska deras förhållningssätt till faktorer som i tidigare forskning visat på områden som leder till framgång i undervisning. Studien utfördes i form av en fallstudie med en kvalitativ metodansats. LÄS MER