Sökning: "Anna Odell"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Anna Odell.

 1. 1. Ett mediestrategiskt konstverk : En diskursanalytisk studie av den mediala uppmärksamheten kring Okänd, kvinna 2009 – 349701

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Jenny Pettersson; [2019]
  Nyckelord :institutions; critics; ethic; moral; Anna Odell; artistic value; art status and esthetic quality.;

  Sammanfattning : This thesis is an analysis of the media attention concerning the artist Anna Odell and her artwork Okänd, kvinna 2009 – 349701. The main materials I have used come from newspapers and articles where critics discuss Odell´s artwork in the period 2009 to 2015. The theoretical and methodological framework is based on Arthur C. LÄS MER

 2. 2. Vad är tillåtet i konstens namn? : En studie om receptionen av Anna Odells konstverk Okänd Kvinna 2009-349701"

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Claudia Arvidson; [2014]
  Nyckelord :Anna Odell; konstverk; Okänd kvinna 2009-349701;

  Sammanfattning : Hur kommer det sig att en etablerad konstnär, fortfarande student vid konsthögskolan Konstfack, satte igång en av de mest intensiva konstdebatterna i modern svensk tid? Hur kommer det sig att okonventionella yttringar i konsten provocerar mer än ett liknande arbetssätt inom ett annat arbetsområde? Jag syftar på konst kontra journalistik. Jag syftar på att det är acceptabelt att wallraffa inom journalistiken men när en konstnär gör det, då blir det rubriker. LÄS MER

 3. 3. Konstnärsrollen i media : En kritisk diskursanalys

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emma Olsson; [2014]
  Nyckelord :Diskurs; media; konstnärskap; roller; sociala processer;

  Sammanfattning : Skapandet av konst kan ses som en social process där flera personer, utöver konstnären, på olika sätt påverkar processen och konsten. Media, journalister och konstkritiker är exempel på personer som ingår i den sociala process i vilken konst skapas, och påverkar i sin tur allmänhetens uppfattning om konsten såväl som konstnären som yrkesperson. LÄS MER

 4. 4. Media som arena för provocerande konst : en diskursanalytisk studie om konstfackdebatten

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :Charlotte Råsbrant Bergström; [2011]
  Nyckelord :Diskursanalys; Konstfack; NUG; Odell;

  Sammanfattning : Titel:              Media som arena för provocerande konst- en diskursanalytisk studie om konstfackdebatten Kurs:             C-uppsats 15p Journalistikvetenskap JKAND Ht11 Institution:    Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMKStockholms Universitet Framlagd:      20 jan. 2012 Författare:     Charlotte Råsbrant - Bergström Handledare: Andreas Widholm Uppsatsen behandlar media som arena för provocerande konst– en diskursanalytisk studie om konstfackdebatten Bakgrund: Studiens syfte är att utifrån ideologikritisk diskursanalys undersöka konstfackdebattens konstruktion och representation i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet under år 2009. LÄS MER