Sökning: "Anna Olofsson"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden Anna Olofsson.

 1. 1. Skolsköterskans förebyggande arbete med psykisk ohälsa hos skolbarn - En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Filipsson; Sofia Olofsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Läsintresse och läsmotivation hos barn i årskurs 3 : En kvantitativ och kvalitativ studie av barns läsning utifrån flerspråkighet och kön

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Anna Olofsson; Emelie Persson; [2018]
  Nyckelord :Reading motivation; Intrinsic motivation; Extrinsic motivation; Reading interest; Multilingualism; Gender.; Läsmotivation; Inre motivation; Yttre motivation; Läsintresse; Flerspråkighet; Kön.;

  Sammanfattning : This study aims to investigate reading interest and motivation of pupils in grade 3 in relation to multilingualism and gender. The methods used are quantitative methods through surveys and qualitative methods through follow-up interviews that investigate what attitude to fiction the pupils express and what the pupils themselves think affect their attitude. LÄS MER

 3. 3. Konkurrensutsättning av lag och ordning : Kan polismyndighetens samhällsekonomiska effektivitet ökas av konkurrensutsättning?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Petter Olofsson; Anna Råholm; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker huruvida det är möjligt att konkurrensutsätta polismyndigheten samtom det är samhällsekonomiskt lönsamt. Sedan 1990-talet har det skett mångakonkurrensutsättningar av tidigare lagstadgade marknader i hopp om att skapa bättresamhällsekonomiska förutsättningar. LÄS MER

 4. 4. Possibilities and Challenges in Temporal Control of XUV Pulses by Opto-optical Modulation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Atomfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Anna Olofsson; [2018]
  Nyckelord :Quantum Control; Atomic physics; ultrashort pulses; attosecond science; ultrafast optics; nonlinear optics; opto-optic modulator; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Recent developments in opto-optical modulation technique calls for improved temporal control of light modulation processes of coherent XUV light. This thesis project evaluates an experimental method aimed at achieving redirection and amplitude modulation of XUV-light, by using precise determination of decay times in states of noble gases that are deemed suitable for opto-optical control. LÄS MER

 5. 5. Att motivera elever till läsning : En intervjuundersökning om hur lärare i årskurs 1–3 säger sig arbeta med läsmotiverande strategier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Anna Olofsson; Emelie Persson; [2018]
  Nyckelord :Reading motivation; Reading interest; Intrinsic motivation; Extrinsic motivation; Fiction; Reading aloud; Reading activities.; Läsmotivation; Läsintresse; Inre motivation; Yttre motivation; Skönlitteratur; Högläsning; Läsaktiviteter;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur lärare i årskurs 1–3 säger sig arbeta med skönlitteratur i undervisningen för att stimulera elevernas inre och yttre motivation till läsning. Den metod som användes för att samla in material är semistrukturerade intervjuer. Intervjuer gjordes med fem lärare som arbetar i årskurs 1–3. LÄS MER