Sökning: "Anna Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 254 uppsatser innehållade orden Anna Olsson.

 1. 1. Effekt av raslinje och social miljö under di-perioden på smågrisars hälsa och tillväxt fram till 9 veckors ålder

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Anna Olsson; [2019]
  Nyckelord :svensk Yorkshire; nederländsk Yorkshire; social träning; smågris; tillväxt; dödlighet; hälsa;

  Sammanfattning : Nederländsk Yorkshire (Z-linjen; ZY) är vanligt förekommande i svensk grispro-duktion idag eftersom aveln med Svensk Yorkshire (SY) lades ner 2012. I den tidi-gare svenska aveln, har grisarna indirekt selekterats för att fungera i grupphållnings-system eftersom svensk djurskyddslag skärptes i slutet av 1980-talet med att suggor ska hållas i grupp under dräktighet. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors kunskapsbehov vid information om riskfaktorer vid akut koronart syndrom : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jessica Ejebjörk; Anna Olsson; [2019]
  Nyckelord :Information; Akut koronart syndrom; Sjuksköterskans kunskap; Evidensbaserad vård; Säker vård;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna ses en fortsatt minskning av antalet personer som drabbas av akut koronart syndrom (AKS). Förändring av patientens livsstil och därmed en minskning av risken att insjukna eller återinsjukna i AKS, har visat sig ha stor betydelse för att förebygga och minska dödligheten vid AKS. LÄS MER

 3. 3. Egenvård vid hypertoni : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Anna Bengtsson; Ida Olsson; [2019]
  Nyckelord :Qualitative; patient; nurse; experience; Kvalitativ; patient; sjuksköterska; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: En av fem vuxna i världen har hypertoni. Hypertoni behandlas i första hand med livsstilsförändringar och vid utesluten effekt läkemedelsbehandling. Behandlingen vid hypertoni förutsätter en god egenvård, trots detta upplever patienter svårigheter att utföra egenvården. LÄS MER

 4. 4. En litteraturbaserad studie med syfte att belysa personers upplevelser efter en organtransplantation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Sofia Åhs Hultgren; Anna Suslova Olsson; [2019]
  Nyckelord :Nursing; Patients experiences; Post transplant; Transplant recipients; Quality of life;

  Sammanfattning : Background: When a person suffers from organ failure, an organ transplantation can save life. Persons on the waiting list often have mixed feelings like uncertainty and hope for the future. Even the time after transplantation is described like a period of physical and mental challenges during the recovering. LÄS MER

 5. 5. Intensivläsning : En interventionsstudie med upprepad läsning i par

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Maud Jansohn; Anna-Carin Olsson; [2018]
  Nyckelord :Avkodning; Intensivläsning; Interventionsstudie; Läs- och skrivsvårigheter; Motivation; The simple view of reading; Upprepad läsning; Upprepad läsning i par;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka möjlig utveckling hos elever gällande avkodningsförmåga, läsförståelse och motivation till läsning vid upprepad läsning i par utifrån skönlitterära texter. Studien innefattar kvantitativ och kvalitativ metod. LÄS MER