Sökning: "Anna Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 272 uppsatser innehållade orden Anna Olsson.

 1. 1. Sju lärares arbete med translanguaging – förutsättningar och effekter

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Anna Olsson; [2021-09-23]
  Nyckelord :translanguaging; multilingualism; conditions; effects; teachers; language development;

  Sammanfattning : The overall purpose of the study is to investigate how Swedish teachers work with translanguaging. Specifically, how the teachers put the concept of translanguaging into practice and what experiences, effects and challenges that practice has resulted in. LÄS MER

 2. 2. Effekten av proteintillskott på kroppssammansättning vid viktnedgång hos överviktiga och obesa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Jonny Trinh; Tilda Olsson; [2021-08-06]
  Nyckelord :Proteintillskott; fettfri massa; fettmassa; muskelproteinsyntes; kalorirestriktion; övervikt; fetma; Protein supplements; fat-free mass; fat mass; muscle protein synthesis; calorie restriction; weight loss; overweight; obesity;

  Sammanfattning : Abstract Title: The effect of protein supplements on body composition during weight loss in overweight and obese adults - A systematic review articleAuthor: Jonny Trinh and Tilda OlssonSupervisor: Therese KarlssonExaminer: Anna WinkvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: 2021-04-01Background: Overweight and obesity have turned into a global epidemic in recent decades, where the risk of comorbidity is increasing. Treatment of overweight and obesity includes lifestyle changes, where diet and physical activity are paramount. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av symboler, innehållsmängd och placering av innehåll förnavigerbarheten hos en e-handelsapplikation för försäljning av produkter kopplade till hemmastudier.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Marcus Vidgren; Anna Eckerborn Olsson; Simon Bomano; Fredrik Lewén; Sammie Abdul Al; Sophia Ivarsson; Eric Dahlström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study focuses on how an e-commerce web application can be designed in terms ofsymbols, amount of information and placement of content to be perceived to have goodusability regarding navigability. In this context, navigability is defined by how easy it is tofind information on the web application. LÄS MER

 4. 4. Lärare läser högt : En kvantitativ analys av lärares val av och arbete medhögläsningsböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jenny Roos; Olsson Anna; [2021]
  Nyckelord :skönlitteratur; högläsning; lågstadiet; svenska; didaktik;

  Sammanfattning : Detta är en kvantitativ enkätstudie med intentionen att undersöka hur lärare i årskurs F-3 arbetar med högläsning av skönlitteratur. Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer lågstadielärare tar hänsyn till när de väljer högläsningsböcker och hur lärare arbetar med högläsning i klassrummet med eleverna. LÄS MER

 5. 5. Intensiv lästräning med läslistor : En interventionsstudie med Wendick-modellen i årskurs 7

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maria Carlmyren; Anna Olsson; [2021]
  Nyckelord :Avkodning; intensivläsning; läslistor; läsintervention; läs- och skrivsvårigheter; motivation; Wendick-modellen;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur intensiv lästräning med läslistor kan förändra avkodnings­förmågan hos elever med avkodningssvårigheter i årskurs 7. Vidare syftade studien till att undersöka elevernas upplevelse av att lästräna med läslistor samt huruvida deras läsmotivation påverkas. LÄS MER