Sökning: "Anna Osvaldsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Osvaldsson.

  1. 1. Mjölkalånga - landsbygd i utveckling : för hästen, naturen och människan

    L3-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Författare :Anna Osvaldsson; [2005]
    Nyckelord :landsbygdsutveckling; hästgårdar; Hässleholm;

    Sammanfattning : Arbetet handlar om att planera ett område för att tillgodose de behov och förväntningar som ställs på en tätortsnära landsbygd. Arbetet presenterar ett förslag till planering där olika intressen samspelar i utformningen och där platsens förutsättningar utgör grunden. LÄS MER