Sökning: "Anna Parker"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Anna Parker.

 1. 1. Användningen av Sveriges offentliga parker under 1800-talet : ett politiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Johansson; [2021]
  Nyckelord :landskapsarkitekturens historia; offentliga parker; politiska landskap;

  Sammanfattning : Offentliga parker började anläggas i svenska städer under 1800-talet, för första gången i historien fick idén om att alla har rätt till vackra gröna miljöer i staden spridning. Det var den borgerliga medelklassen som tog initiativ till parkerna och därmed formades de i hög grad efter deras ideal och preferenser. LÄS MER

 2. 2. Vinterfåglar i Malmös vattendrag: antal, utbredning och yttre påverkan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Anna Soutkari; [2020]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : För att kunna utföra naturvård i stadsmiljö krävs kunskap om de arter som vistas där och hur de påverkas av mänskliga aktiviteter. Exempelvis har det i Malmö varit ont om studier på övervintrande sjöfåglar, utöver de som berör kust-och hamnområden. LÄS MER

 3. 3. Sexualiserat våld och arvsynden efter #metoo : En feministteologisk textanalys av samtida lutherska tolkningar av arvsynden

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Katja Stroeven; [2020]
  Nyckelord :Sexualiserat våld; arvsynd; feministteologi; vardeljus; metoo; ansvar; synd; skuld; Eva-Lotta Grantén; Anna Karin Hammar.;

  Sammanfattning : ABSTRACTIn the autumn of 2017 361 testimonies of sexualized violence and abuse from women, previously or currently active in the Church of Sweden, were published under the hashtag #vardeljus as a part of #metoo. Neither the church nor theology can ignore or avoid the subject after this publication. LÄS MER

 4. 4. Hälsofrämjande parkdesign : en fallstudie genom deltagande aktionsforskning vid evidensbaserad planering och utveckling av en offentlig hälsopark i Täby

  Master-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Anna Åshage; [2020]
  Nyckelord :hälsopark; hälsofrämjande design; hälsofrämjande miljökvaliteter; evidensbaserad design; samhällsutveckling; deltagande aktionsforskning; kulturella ekosystemtjänster; Quality Evaluation Tool; Percieved Sensory Dimensions;

  Sammanfattning : Forskning kring den betydelse utformningen av vår fysiska och psykosociala miljö har för vårt välmående och för att bidra till att skapa goda miljöförutsättningar för ökad hälsa är ett forskningsområde med växande evidens. Samtidigt som våra urbana livsmiljöer växer och förtätas så minskar och begränsas samtidigt nära tillgång till att vistas i naturmiljöer som har positivt effekt för vårt fysiska och mentala välmående. LÄS MER

 5. 5. Accessibility to green area qualities in the Stockholm region and their possible correlations to property values : A GIS-based network analysis

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Anna Tonner; [2020]
  Nyckelord :Accessibility; Network analysis; GIS; Green area; Green area quality; Experience values; Linear correlation; Property values; Tillgänglighet; Nätverksanalys; GIS; Grönområden; Grönområdeskvalitet; Upplevelsevärden; Linjär korrelation; Fastighetsvärden;

  Sammanfattning : The concept of accessibility has in recent years been more used in urban planning, where access to urban services and attractive places, such as green areas, is desirable. In a rapidly growing city region like Stockholm, accessibility is especially important in order to provide an attractive and sustainable region. LÄS MER