Sökning: "Anna Pernilla Spångberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Pernilla Spångberg.

  1. 1. Hälsan och arbetets sociala nätverk : Påverkas vår hälsa av våra arbetskamrater och finns det något samband mellan hälsan och antalet personer i våra sociala nätverk på arbetet

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

    Författare :Pernilla Utengen; Anna Spångberg; [2013]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Abstrakt Syftet med undersökningen är att studera om arbetsrelationerna och antalet arbetsrelationer påverkar vår hälsa. Våra arbetskamrater kan utgöra ett stöd och bidra till en god hälsa men kan även påverka vår hälsa negativt genom mobbning och utfrysning. LÄS MER