Sökning: "Anna Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 281 uppsatser innehållade orden Anna Persson.

 1. 1. Skolsköterskans hälsofrämjande arbete för att förhindra uppkomst av övervikt hos barn : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Björkman; Frida Persson; [2021]
  Nyckelord :children; health promotion; qualitative; school nurse; overweight; barn; hälsofrämjande; intervju; skolsköterska; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skolsköterskors hälsofrämjande arbete inom elevhälsan fokuserar till att främja en hälsosam livsstil hos eleverna. De senaste 30 åren har andelen barn med övervikt mer än fördubblats. Övervikt under barndomen leder till ökad risk för psykisk ohälsa samt ökad risk för allvarliga hälsorisker i vuxen ålder. LÄS MER

 2. 2. Samling i förskolan : Förskollärares syn på undervisning i förskolans samlingar

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Anna Andersson; Petra Persson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. När samhället säger stopp : En intervjustudie om hur äldres livsstil och självidentitet utmanas under pandemin

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Anna Persson; [2021]
  Nyckelord :Elderly; covid-19; challenges; lifestyle; self identity; Äldre; covid-19; utmaningar; livsstil; självidentitet;

  Sammanfattning : Sedan covid-19-pandemins inträde i Sverige i mars år 2020 har vi uppmanats att hålla avstånd till varandra, och framförallt i början av pandemin betonades att den äldre befolkningen inte borde träffa människor utanför det egna hushållet om inte avståndet gick att säkerställa. Goda intentioner kan därför beskrivas ha utmynnat i negativa konsekvenser för denna del av befolkningen, delvis orsakade av att många äldre tvingats ändra livsstil. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors möten med etiska dilemman : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Fanny Persson; Anna Lövgren Suvanto; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hur påverkar öletikettens färg och visuella design konsumentens köpbeteende?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet; Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Anna Krönlein; Tova Persson; [2021]
  Nyckelord :etiketter; visuell design; färg; etikettens visuella design; etikettens färg påverkan; öletiketter;

  Sammanfattning : Titel Hur påverkar öletikettens färg och visuella design konsumentens köpbeteende? Nivå C- uppsats, 15 hp Författare Anna Krönlein och Tova Persson  Handledare Svante Andersson Examinator Klaus Solberg Söilen  Termin VT 2021 Syfte: Syftet med uppsatsen är att förstå varför konsumenter attraheras till olika färger på den visuella designen på en etikett vid köp av öl. Vi vill skapa en förståelse vilka färger som attraherar olika kön, samt unga och äldre konsumenter, det vill säga mer eller mindre benägna att köpa ölet beroende på etikettens färg på den visuella design. LÄS MER