Sökning: "Anna Petersson Max"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Petersson Max.

 1. 1. Utvärdering av två digitala terrängmodeller på öppna ytor : Framställda med NRTK-GNSS och Laserdata NH

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Anna Castenvall; Elin Petersson; [2020]
  Nyckelord :Airborne laser scanning; Laserdata NH; GNSS; Digital terrain model; Flygburen laserskanning; Laserdata NH; GNSS; Digital terrängmodell;

  Sammanfattning : En digital terrängmodell (DTM) representerar endast markytans form och har en bred användning inom t.ex. samhällsplanering. Det finns olika framställningsmetoder för att skapa en DTM, där de mest använda metoderna är mark- eller flygburen laserskanning samt terrester- eller satellitbaserad mätning. LÄS MER

 2. 2. Good cop - bad cop? : - en jämförelse i ilska och aggression hos polisstudenter och universitetsstudenter

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap; Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Anna Petersson Max; Evelina Eriksson; [2007]
  Nyckelord :anger; aggression; police academy students; gender;

  Sammanfattning : The main purpose of this study was to compare the levels of anger and aggression between male and female Police Academy students (N=106) and male university students (N=100), using 2 psychometric anger instruments; Novaco Anger Scale-1998-S (NAS-1998-S) and Aggression Questionnaire-S (AQ-S). Another aim was to examine if there was a difference in anger and aggression between male and female Police Academy students. LÄS MER