Sökning: "Anna Pia Svensson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Pia Svensson.

  1. 1. KAMPEN OM INVÅNARNA. En kvalitativ studie av de kommuner i Västra Götaland som från år 2005 till 2014 minskat sitt invånarantal.

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

    Författare :Anna Erwander; Hanna Karlsson; Daniel Kämäräinen; [2015-09-22]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Gles- och landsbygdens avfolkningAffärer slår igen. Statliga verk flyttas till storstäder. Ungdomar lämnar för studier. Kvar blir en landsbygd med en allt större andel äldre. LÄS MER