Sökning: "Anna Rödin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Rödin.

 1. 1. Implementation of the permanent deformation model PEDRO for pavement structures

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Anna Rödin; Emma Uhrdin Andersson; [2017]
  Nyckelord :permanent deformation; rutting; PEDRO; asphalt concrete shear box; asphalt concrete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Ringtrycks påverkan på vägslitage Tunga fordons ringtryck och dess påverkan på vägens underhållsbehov

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Sebastian Nordström Ärnbäck; Hanna Persson Brink; Anna Rödin; Emma Uhrdin Andersson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER