Sökning: "Anna Rönnberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Anna Rönnberg.

 1. 1. Vikten av att se över vikten : Upplevelser av att ha en övervikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Anna Hamrin; Simon Rönnberg; [2014]
  Nyckelord :fetma; vikt; dagligt liv; hälsa; övervikt; upplevelse; utanförskap; stigma;

  Sammanfattning : Övervikt ökar i världen och skapar påfrestningar för människan som har en övervikt och för samhället då hälsoriskerna är stora. Samhället trycker på att hälsa innebär att vara smal, vilket skapar ett utanförskap för dem som inte lever upp till idealet och påtvingar människor som har en övervikt att förändra sig. LÄS MER

 2. 2. CSR - Vad är den egentliga drivkraften? : En jämförelse mellan företags motiv bakom CSR inom byggnadsbranschen och rekryteringsbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Charlotte Rönnberg; Anna Stenvall; [2014]
  Nyckelord :CSR; motiv; varumärke; positionering; värdegrund; intressenter;

  Sammanfattning : Corporate Social Responsibility (CSR) är ett begrepp som under de senaste åren har fått stor betydelse inom marknadsföring och för företags hantering av sin roll att ta socialt ansvar. Företag och akademiker riktar ett stort intresse mot CSR. LÄS MER

 3. 3. Matematiken i förskolan : En kvalitativ studieundersökning

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi; Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Janeth Rönnberg; Anna Löjdström; [2011]
  Nyckelord :Pedagogice in preschool; small children´s mathematics; work procedure; learning; play and preschool curriculum.; pedagogik inom förskolan; små barns matematik; arbetssätt; lärande; lek och förskolans läroplan;

  Sammanfattning : .... LÄS MER