Sökning: "Anna Randow"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Randow.

 1. 1. Ett nytt affärssystems påverkan på det interna materialflödet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Ulrika Persson; Anna-Lena Randow; Annika Gibson; [2007]
  Nyckelord :affärssystem; materialflöde; informationsflöde; arbetsflöde;

  Sammanfattning : Tillverkande företag har ett stort behov av att ett tillförlitligt informationsflöde stödjer detinterna materialflödet. Det kan ske med hjälp av affärssystem, vilka är komplexa ochverksamhetsövergripande informationssystem. LÄS MER

 2. 2. Tjänsteutveckling i en mogen bransch

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Caroline Lepistö; Anna Randow; [2005]
  Nyckelord :kundbehov; kundtillfredsställelse; tjänstekvalitet; tjänsteutveckling; kunddriven tjänsteutveckling; nsd-modeller; branschmognad; standardiserat tjänsteutbud.; Market study; Marknadsanalys; Business and Economics;

  Sammanfattning : Utifrån den teoretiska referensramen har det empiriska undersökningen av kundbehov och önskemål för tjänsteutveckling på färjelinjen mellan Strömstad och Sandefjord analyserats och diskuterats. Undersökningen visar att då de modeller för tjänsteutveckling som idag finns ofta är vidareutvecklingar av modeller för produktutveckling, innebär det att de i de flesta fall ej är implementerbara på utvecklandet av nya tjänster. LÄS MER