Sökning: "Anna Ravn-holm"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Ravn-holm.

 1. 1. Strategiska förutsättningar för prissättningsstrategier

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jakob Johannesson; Anna Ravn-Holm; [2012]
  Nyckelord :Pricing; Pricing strategies; Pricing capability elements; Value Appropriation; Deregulated markets; Business and Economics; Business and Economics;

  Sammanfattning : Branschen för personlig assistans präglas av minskade lönsamhetsmarginaler och en intensifierad konkurrens. Detta har skapat en marknadssituation där värdeappropriering blir en central förmåga för aktiebolagen. LÄS MER

 2. 2. Cause-Related Marketing - En studie om konsumenters uppfattning av Rosa Bandet-produkter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jennifer Emam; Anna Ravn-Holm; Diem Bang; [2008]
  Nyckelord :Cause-related marketing CRM ; Rosa Bandet; Co-branding; Corporate Social Responsibility CSR ; Marknadsföringsstrategi; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vårt syfte är att studera svenska konsumenters uppfattning om cause-related marketing på den svenska marknaden samt om detta påverkar deras köpbeslut. Undersökningen avser de CRM-kampanjer där företag samarbetar med välgörenhets-organisationer och tar fram specifika produkter för detta ändamål, som således kombinerar två varumärken. LÄS MER