Sökning: "Anna Rehnstedt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Rehnstedt.

 1. 1. Livskvalitet hos personer efter behandling med KBT : En litteraturstudie

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Rehnstedt; Britt-Marie Säll; [2009]
  Nyckelord :Kognitiv beteendeterapi och livskvalitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Självkänsla och lärande : -En intervjustudie om vad några lärare anser om förhållandet mellan elevers självkänsla och lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/LärarutbildningMittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskapMittuniversitetet; Mittuniversitetet/LärarutbildningMittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskapMittuniversitetet

  Författare :Marie Rehnstedt; Anna Lundström; [2009]
  Nyckelord :Self-esteem; learning; students; interviews; teacher s views; Självkänsla; lärande; elever; intervjustudie; lärares uppfattningar;

  Sammanfattning : Syftet är att beskriva, analysera och tolka vad några lärare anser om förhållandet mellan elevers självkänsla och lärande, samt ta reda på hur de arbetar för att stärka den. Förutom en utgångspunkt i den samhälleliga debatten kring elevers sämre mående, har vi båda också sett tecken på elevers dåliga självkänsla vid tidigare arbetstimmar, samt under våra verksamhetsförlagda utbildningsveckor. LÄS MER