Sökning: "Anna Renström"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Anna Renström.

 1. 1. UTOMHUSPEDAGOGIK ELLER UTEVISTELSE? : Intervjustudie med verksamma i förskolan om uteverksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Renström; [2018]
  Nyckelord :Lärande utomhus; vinter; skogen; förskola; pedagogiskt förhållningssätt; medforskande; lek utomhus; utelek;

  Sammanfattning : Rapporten redovisar en kvalitativ studie med intervju som metod. Studiens syfte var att fördjupa kunskapen om hur uteverksamheten bedrivs i den samtida förskolan. LÄS MER

 2. 2. Kulturella skillnader inom arbetsmotivation –En undersökning av tysk och svensk personal inom fordonsindustrin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Renström; Felix Sjöholm; [2016-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Belöningssystem är ett tillvägagångssätt som avser attmotivera sina anställda att prestera i riktning mot organisationens mål. Människordrivs dock av olika saker och en anställds nationella kultur kan påverka vad denne harför preferenser. LÄS MER

 3. 3. En virtuell bokcirkels betydelse för läsupplevelsen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Renström; [2016]
  Nyckelord :Bokcirkel; Bokcirklar.se; Läsupplevelse; Virtuell bokcirkel;

  Sammanfattning : Mitt övergripande syfte är att förstå hur en fristående virtuell bokcirkel fungerar och bokcirkelns betydelse för individuella deltagares läsupplevelse. Jag har undersökt mitt syfte netnografiskt genom deltagande i bokcirkeln, granskning av insamlade arkiverade litteraturdiskussioner och tre asynkrona intervjuer med informanter från bokcirkeln. LÄS MER

 4. 4. Män och kvinnor i "full karriär" : Berättelser ur arbetslivet och i karriären

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Moa Renström Hultgren; Malin Löwdahl; [2009]
  Nyckelord :karriär; kvinnor; män; jämställdhet;

  Sammanfattning : Vi har intervjuat sju personer på höga toppositioner i Sverige för att fråga dem omderas syn på hinder, möjligheter och jämställdhet i deras karriärer. Vår urvalsgruppbestår av fyra kvinnor och tre män. LÄS MER

 5. 5. Ett småföretags utveckling av marknadskommunikation; med fokus på valet av kommunikationsverktyg : en undersökning av småföretaget Primateria AB

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Åkerberg; Emma Renström; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER