Sökning: "Anna Rk"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Rk.

  1. 1. Dosimetric Characteristics of CVD Single Crystal Diamond Detectors in Radiotherapy Beams

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Medicinsk strålningsfysik (tills m KI)

    Författare :Anna Ärlebrand; [2008]
    Nyckelord :Diamond detector; CVD; Priming dose;

    Sammanfattning : Dosimetric characteristics of a CVD single crystal diamond detector have been evaluated. Detector stability, linearity, optimal bias, temperature dependence, directional dependence, priming and pre-irradiation behaviour, depth dose curves and dose profiles were investigated.The optimal bias was determined to be 50 V. LÄS MER