Sökning: "Anna Rolfsdotter Gahne"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Rolfsdotter Gahne.

 1. 1. Undervisningsmodellen Skriva sig till lärande   : En fallstudie av skrivundervisning och implementering av STL på en f-6 skola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Felicia Engfeldt; Anna Rolfsdotter Gahne; [2022]
  Nyckelord :återkoppling; litteracitet; skrivundervisning; undervisningsmodell; årskurs f - 6.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vilken påverkan kan intensiv lästräning ha på elevers avkodningsförmåga och läslust? : En interventionsstudie i årskurs 2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Felicia Engfeldt; Anna Rolfsdotter Gahne; [2021]
  Nyckelord :Avkodning; intensiv lästräning; läslust; the simple view of reading.;

  Sammanfattning : Att motivera elever till att läsa har blivit en större utmaning för lärare och föräldrar i dagens samhälle, trots läsfrämjande aktiviteter i skolan. Ofta upplevs läsning som ett krav för inhämtande av teoretiska kunskaper och inte som lustfyllt och kravlöst. LÄS MER