Sökning: "Anna Rosander"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Anna Rosander.

 1. 1. Utåtagerande pojkar och tysta flickor : Pedagogers beskrivningar av barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Sara Olofsson; Anna Johnsson Rosander; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Narnia - Häxan och Lejonet – En adaptionsstudie från bok till film

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Johansson; Anna Rosander; [2020]
  Nyckelord :Karaktärer; miljö; tema; adaption; komparativ metod; Narnia Häxan och Lejonet; fantasy; narrativ analys; filmatisering;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar C.S. Lewis bok Narnia - Häxan och Lejonet (1950), översatt av Birgitta Hammar (1959 publicerad av bokförlaget Bonnier Carlsen (2016) och Andrew Adamssons film med samma namn (2005). LÄS MER

 3. 3. Identitet och livsfrågor i religionsundervisningen : en litteraturstudie om lärarens möjligheter och utmaningar i religionskunskap för årskurs 4–6

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Erica Rosander; Anna-Sara Andersson; [2019]
  Nyckelord :livsfrågor; identitetsutveckling; utmaningar; möjligheter; religionsundervisning; 4–6;

  Sammanfattning : Sedan 1969 har identitet och livsfrågor varit en av fyra underrubriker i det centrala innehållet för religionskunskap i årskurs 4–6. Trots 50 år i läroplanen har lärare skilda uppfattningar om hur undervisningen kring identitet och livsfrågor ska utformas. LÄS MER

 4. 4. Läsa 4–6 utgåva eller lättläst utgåva? - En komparativ jämförande studie av Maj Bylocks lättlästa utgåva av Robin Hood för 9–12 år och Howards Pyles bearbetade utgåva för 9-12 år av Robin Hood.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Johansson; Anna Rosander; [2019]
  Nyckelord :Lättläst; läsbarhet; svåra ord; meningsbyggnad; höger vänstertung mening; LIX;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar och jämför Maj Bylocks lättlästa utgåva (1997) av Robin Hood medHoward Pyles utgåva av Robin Hood (2016), bearbetad och översatt av Martin Svensson. Syftetmed analysen är att analysera vilka språkliga genomföranden som skiljer de båda utgåvorna åt. LÄS MER

 5. 5. Finita elementmetoden för Schrödingerekvationen med FEniCS

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Petter Rosander; Nicklas Österbacka; Anna Samuelsson; [2016-06-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rapporten beskriver ett projekt som utförts på Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet med uppgift att lösa Schrödingerekvationen i programvaran FEniCS som använder sig av finita elementmetoden. Schrödingerekvationen är en kvantmekanisk differentialekvation som beskriver små fysikaliska system som inte går att lösa inom den klassiska fysikens ramar. LÄS MER