Sökning: "Anna Rudenmo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Rudenmo.

  1. 1. Att lyfta barns perspektiv och motverka kränkningar : ett arbetsmaterial som stöd för förbättrad kommunikation och ökat samarbete i arbetslagen

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

    Författare :Anna Rudenmo; Tina Wernersson; [2019]
    Nyckelord :arbetsmaterial; barns perspektiv; förskola; kollegialt lärande; kommunikation; kränkande behandling; personlig utveckling;

    Sammanfattning : Vi lever i ett samhälle där barnen ses som kompetenta medmänniskor som har egna rättigheter. Att barnen ska få inflytande och vara delaktiga i sin egen vardag är någonting som uttrycks i förskolans styrdokument. LÄS MER